Všeobecné

definice schématu

Schéma je grafické nebo symbolické znázornění řady myšlenek nebo konceptů spojených dohromady v různých oborech studia.

Schéma je vizuální reprezentace často abstraktních nebo nehmotných pojmů, které spolu tvoří symbolickou postavu. Schéma se používá pro různé účely, například pro usnadnění pochopení vědeckého, logického nebo matematického konceptu. Nebo je lze využít i jako prostředek pro shrnutí či zjednodušenou konceptualizaci konkrétního problému či tématu. Jsou užitečné ve vzdělávacích a obchodních prostorech, formálních i neformálních, a v jakékoli situaci, která vyžaduje grafické pojetí pro vysvětlení jedné nebo více myšlenek.

Vědecká a/nebo matematická schémata se používají většinou pro výzkumné a teoretické účely. Ačkoli ne vždy mají účel zjednodušení, často slouží demonstrativnímu nebo hypotetickému cíli, teoretizovat o nějakém aspektu vědy nebo logiky. Schéma může být například použito ke znázornění jednoho nebo řady vzorců, k vysvětlení kroků, které je třeba dodržet v určité proceduře, nebo k reprezentaci synchronního nebo diachronního vývoje objektu nebo entity. Schémata často doprovázejí výzkumné zprávy jako závěr nebo vizualizace přínosů práce.

Schémata se také často používají v sociální oblasti nebo ve vzdělávacích, debatních nebo obchodních prostředích. Schéma je užitečné pro propojení pojmů mezi sebou, například v hypotéze o sociálních problémech, které mají být řešeny z vládních nebo institucionálních oblastí. Je také velmi didaktický, pokud jde o výuku abstraktních nebo složitých pojmů pro studenty. Například odkazovat na biologickou evoluci, pojmy matematiky nebo filozofické problémy. A konečně, schémata jsou vysoce ceněna v obchodním a pracovním prostředí, kde je často nutné zjednodušeně a konkrétně zohledňovat pokrok v pracovních oblastech.