Sociální

definice perspektivy

The perspektivní Je to konkrétní, konkrétní a subjektivní pohled, který má člověk na konkrétní téma. Perspektiva není pevná a nehybná, protože zvykem je, že člověk v průběhu života mění názor na určitá témata právě proto, že zkušenost modifikuje i způsob interpretace reality. Když člověk nikdy nezmění názor, je tvrdohlavý a cení si prostého faktu mít pravdu víc než pravdy samotné.

Různé úhly pohledu podle znalostí a profilu

Bezpochyby lidé pokořit Jsou to ti, kteří vyhledávají informace, kontrastují s údaji, často čtou, aby byli informováni, jsou pozorovateli, kteří se chtějí učit, a jsou tak schopni mít na problém pozitivní pohled. Perspektiva, která co nejvíce odpovídá pravdě. Stejný problém lze také interpretovat z různých úhlů pohledu, jak ukazují různé oblastí znalosti: historie, ekonomie, filozofie, matematika...

V rámci Filosofie

Historie filozofie Je to nejzřetelnější příklad toho, jak mohou různé perspektivy přidat moudrost lidstvu, protože myšlenka slavných autorů jako Heidegger, Sokrates, Kant, Descartes a Heggel je příkladem reflexe. Postoj člověka, který si skutečně cení moudrosti, je postojem někoho, kdo ví, že ve většině případů neexistují žádné absolutní pravdy, ale spíše konkrétní a konkrétní úhly pohledu. U každého autora najdete důvody skutečný které vám pomohou žít lépe.

Také, když jste v a dialog S přáteli, kde se vyměňují různé názory, na čem opravdu záleží, je argumentovat svůj pohled přesvědčivými důvody, které dávají hodnotu vašim slovům nad rozumem samotným. Nechtějte nikomu vnucovat svou pravdu a veďte dialog zdvořile a přátelsky.

Člověk se rozhodne zaměřit a analyzovat z pozitivních aspektů nebo ne

Perspektiva ukazuje, jak v závislosti na tom, kam dáme soustředit se pozornosti můžeme vidět jednu nebo druhou věc zcela odlišnou. Na životně důležité úrovni je důležité položit pohled na krásná fakta, na dobré lidi a na krásnou stránku života, abychom žili ve spojení s příjemnými emocemi, které dodávají naději.

Dejte si pozor na klamy o realitě

Perspektiva může také ukázat efekt lupy zkresluje reality, když věnujeme pozornost konkrétnímu bodu, ale ztrácíme ze zřetele obecnost faktů. Například, když je člověk zamilovaný, jeho perspektiva se zaměřuje na oceňování všech ctností svého partnera, ale neváží si nedostatků, protože je v té fázi nevidí, ačkoli existují.