Všeobecné

definice moudrého

Pojem, který se nás týká v tomto přehledu, se v našem jazyce opakovaně používá a používá se k odkazování na různé otázky, ačkoli všechny jsou spojeny se znalostmi.

Člověk, který má moudrost

Termín moudrý se používá k odkazování a pojmenování ten jedinec, který má moudrost.

To, co znamená moudrost

Na druhou stranu se toto slovo často používá k vyúčtování to, co znamená moudrost, například "moudrá rada, moudrá úvaha", mezi ostatními.

To, co se vyznačuje svou soudností a rozvážností

A také moudrou je povolána ke všemu, co se jí vyznačuje soudnost a opatrnost.

Obecně se vztahuje na moudré rady, jejichž účelem je přinášet umírněnost a užitek těm, kterým se radí, tak, aby mohli jednat v souladu a aby byli spokojeni s rozhodnutími, která se jim doporučuje dodržovat.

co je moudrost?

Mezitím je moudrost taková hluboké znalosti, které získá díky studiu i zkušenostem. To znamená, že moudrost je dovednost, kterou mohou lidské bytosti rozvíjet a která spočívá v aplikaci inteligence ve zkušenosti za účelem získání závěrů, které nám umožní lépe porozumět věcem a pak určit, kdy je něco dobré, kdy něco ne. když něco takového je pravda a něco jiného je místo toho lež.

Je třeba poznamenat, že někteří tvrdí, že moudrost je ve skutečnosti super a velmi dobře vyvinutá forma zdravého rozumu, ze které se lze mezi tolika situacemi vyhnout problémům a nebezpečím, moudře radit ostatním, dosahovat navrhovaných cílů.

Studium různých oborů a umění člověka nepochybně udělá moudrým, ale stejně tak i zkušenosti, které ten člověk má a kterých bude možné dosáhnout až za ta léta.

Mezitím je moudrost úzce spojena s Paměť, protože to bude právě dobrá vzpomínka na ty úspěšné situace, nebo když selže, ty, které nebyly úplně úspěšné, což nám umožní získat moudrost, protože kdo neudělal chybu a pak se z té chyby poučil, nebo kdo nebyl půvabný a v něčem nezvítězil, nebude schopen být moudrý, prostě a jednoduše proto, že nemá předchozí zkušenost, která by mu umožňovala rozeznat dobro nebo zlo, které určitá skutečnost může představovat.

Skvělá hodnota

Od nepaměti byla moudrost považována za hodnotu, za ctnost člověka, který ji vlastní, a proto je moudrý muž znám tím, že vzdává hold a respekt v celé historii, od nejvzdálenějšího starověku až po starověky. současnost, dárek.

Například filozofové starověkého Řecka byli ve své době považováni a později za autentické mudrce kvůli prohloubení znalostí, které věděli, jak si udělat o každé otázce, kterou v té době řešili a která se pohybovala mezi nejvšednějšími a nejhlubšími. otázky: vesmír, bytí, politika, mimo jiné.

Dokonce i klasická řecká tradice si zachovává tu čest, že má sedm řeckých mudrců, jak byla nazývána skupina myslitelů, filozofů a politiků řeckého původu, kteří uměli zanechat svou nesmazatelnou stopu díky učení a frázím, které by sloužily jako průvodce pro ostatní smrtelníky. Thales of Miletus je jedním z těch na tomto seznamu.

Na druhé straně je pojem moudrého člověka obvykle spojen s pojetím starého člověka, protože moudrost je zkušenost, a proto se věří, že moudrým se může stát pouze ve zralosti, nikoli dříve.

Například ve starověku a v některých kulturách, jako jsou ty východní, se senioři často těší zvláštní úctě komunity.

Je jim nasloucháno, jsou oceňováni a jsou respektováni, protože vědí, že se těší přesným znalostem, které jim poskytuje zkušenost prožitých let, což je samozřejmě něco, co mladý člověk nemůže mít kvůli věku.

Musíme říci, že tato úvaha se bohužel nevztahuje na všechny a je běžné, že v mnoha částech Západu jsou naopak starší lidé, místo aby si vážili, diskriminováni kvůli věku, má se za to, že již jsou k ničemu, protože jsou staré.