Věda

definice fyzické změny

A fyzická změna je koncept, který nám to umožňuje označit transformace hmoty, která se vyznačuje tím, že nepředstavuje variaci s ohledem na její povahu.

Modifikace, ke které dochází ve hmotě nebo živé bytosti, na fyzické úrovni, aniž by se změnila její podstata

To znamená, že u těchto typů změn nedochází ke změně složení dané látky, a proto se během procesu nebudou generovat žádné nové látky.

Takže v tomto typu změny je zdůrazněno, že to podstatné, jeho povaha, zůstává stejné i přes transformaci, kterou může něco projít.

Pokud by prvek, který tvoří přírodu, přestal ukazovat jeden ze svých prvků v procesu změny, čelili bychom jinému typu modifikace, kterým je chemie.

Existuje obrovská škála fyzických změn, které jsou ocenitelné pro všechny běžné lidi, protože k nim dochází v každodenním a domácím životě, například když ohřejeme kus ledu, působením tepla se změní z pevného skupenství na kapalné skupenství (voda).

Lidské bytosti se v důsledku vývoje fyzicky mění

Na druhé straně u člověka dochází neustále ke změnám fyzického vzhledu, kterým se přesně říká fyzické změny a které úzce souvisejí s biologickým vývojem člověka.

Proces biologického růstu probíhá ve všech živých organismech bez výjimek.

Buňky se dělí, rostou, množí a procházejí transformacemi, které způsobují, že lidé mají v průběhu času jiný fyzický vzhled; složení bude stejné, upraveno bude fyzické, tedy vnější tvar našeho těla, vzhled, objem některých partií.

Například u žen způsobuje příchod puberty progresivní nárůst velikosti prsou, abychom jmenovali některé z nejznámějších fyzických změn, kterými ženy trpí v této fázi lidského života, ve které se fyzické změny množí, a které označují přechod. z dívky na ženu.

A u obou pohlaví, mužů i žen, se v této fázi zvyšuje tělesná výška, vyvíjejí se svaly a objevují se ochlupení v různých částech těla, jako jsou mimo jiné stydké kosti, nohy, podpaží.

Je velmi důležité porozumět fyzickým změnám, protože to nám také umožňuje porozumět procesům, které se vyskytují v přírodě a které je řídí.

Jednou z hlavních charakteristik tohoto typu jevu je vratnost, situace, která implikuje, že prodělaná změna nebude trvalá, pak poté, co látka zažije jeden stav a přemění se v jiný, ihned poté bude schopna obnovit své původní vlastnosti.

Měření a pozorování zachycují fyzikální změny

Mezi nejčastěji se opakující způsoby, které existují pro detekci těchto typů změn, patří na jedné straně tzv pozorování, ze kterého budou detekovány základní charakteristiky prvku pomocí smyslů jako exkluzivních nástrojů.

A na druhé straně se objeví měření, což je jedna z nejběžnějších metod používaných vědou ke zkoumání jevů a která spočívá v porovnání vzorku s předmětným objektem, který má fyzikální velikost, která má být měřena.

Je třeba poznamenat, že změny stavu jsou příklady fyzických změn.

Příklady tohoto typu změny jsou bod tání a bod varu.

Bod varu spočívá v teplotě, při které hmota přechází z kapalného do plynného stavu, zjednodušeně řečeno, když se voda vaří, jsme na bodu varu.

A bod tání sestává z té teploty, při které hmota přechází z pevného skupenství do kapalného stavu, čímž dochází k jejímu tání.

Obecně se tento bod používá při kontrole čistoty některých sloučenin.

A konečně je důležité, abychom zdůraznili, že k fyzikálním změnám dochází v různých oblastech a mohou být aplikovány v biologii, jak jsme již viděli a doložili příkladem, v astronomii, ve fyzice, v geologii a dalších ...