Všeobecné

definice prezentace

Prezentací označuje proces, jehož prostřednictvím bude obsah daného tématu prezentován publiku nebo jinému zvolenému místu tak, jak je nebo představuje nejlepší kontext k jeho prezentaci.. Cílem prezentace je v zásadě podat představu a informovat lidi o daném tématu a že z nějakého důvodu x, bude jimi široce oceněn a přijat, protože může být velkou pomocí pro rozvoj vašich úkolů nebo činnost, například.

Přestože, jak jsme již zmínili, prezentace se tradičně odehrávají na konkrétních fyzických místech a jsou funkční k typu prezentace, který tomu odpovídá, nové technologie nám přinesly jiné formy a způsoby prezentace jakékoli otázky, tzv. Prezentace jako OpenOffice.org, Impress a velmi populární Microsoft Power Point, který je součástí sady Office, kterou mnozí někdy použili.

Například v akademickém kontextu jsou prezentace něčím zcela obvyklým a nejformálnějším způsobem, kterým studenti a učitelé provádějí odpovídající činnosti, učí se a vyučují. Mezitím v případě studentů, když jim je přidělena speciální třída na studijní předmět nebo když nastane konec kurzu, je předmět prezentace ke zkouškám velmi běžný a pak obvykle používají některé z metodologie uvedené jako Power Point, které doprovázejí jejich ústní prezentace obrázky a slovy.