technologie

definice potenciální energie

The Potenciální energie je schopnost tělesa vykonávat práci podle konfigurace, kterou má v soustavě těles, která na sebe působí silami, to znamená, že potenciální energie je energie, která je schopna vyvinout práci v důsledku polohy těla. Lze jej považovat za energii uloženou v systému nebo míru práce, kterou může systém dodat.

Potom se předpokládá, že když je tělo mobilizováno ve vztahu k určité referenční úrovni, bude v pozici akumulovat energii.

Když je tělo zvednuto do určité výšky, získá to, co je známé jako gravitační potenciální energie; jakmile tělo spadne, tato potenciální energie se okamžitě přemění na kinetickou energii. Například auta horské dráhy dosahují gravitační potenciální energie v nejvyšší části své cesty, jakmile začnou klesat na předchozí energii, přemění se na kinetickou, jak jsme řekli.

Potenciální energie je nějakým způsobem rozpoznána jako skalární velikost, která je spojena s polem sil. Rozdíl mezi hodnotami pole bodu A vzhledem k bodu B se bude rovnat práci, kterou vykoná síla k cestování mezi A a B.

Tento druh energie může být prezentován jako: gravitační potenciální energieže jsme to právě vysvětlili, chemická energie a elastická potenciální energie.

The chemická potenciální energie je energie, která se přemění na kinetickou energii z a proces vnitřního spalování. Automobily poháněné benzinem budou využívat potenciální chemickou energii, kterou má, která, když vstoupí do spalování, vygeneruje dostatek energie, aby vozidlo mohlo jet.

Ze své strany, elastická potenciální energie nastane, když zvyšuje vnitřní energii akumulovanou v deformovatelné pevné látcejako důsledek práce vykonávané silami, které způsobují výše uvedenou deformaci.

Jídlo, které lidé jedí, má potenciální energii ve formě chemické energie, která se uvolní, jakmile ji tělo uvolní.