Všeobecné

definice emerge

Slovo vynořit se, normálně se používá k vyúčtování vynoření, z výstupu, z nitra nějaké kapaliny nebo jakékoli jiné reduty směrem k povrchu. “Když jsme ji viděli vynořit se z řeky, opravdu jsme si ulevili, věřili jsme, že zmizela po pádu člunu. Je to z komory ve sklepě, ze které vylézá hmyz.”

Výstup ven z obsažené kapaliny nebo pocit, který vyvstává z něčího nitra

Mezitím, v důsledku výše uvedených referenčních čar, je také to, že termín emerge se obvykle používá v běžném jazyce k vysvětlení to, co vyvěrá nebo vyvstává z někoho nebo ze situace, takový je případ emoce nebo pocitu, který začíná někdo pociťovat. “V Juanovi se začaly objevovat pocity lásky k Mary..”

Pravidelnou a běžnou věcí tedy je, že používáme termín emerge to vypovídat nebo odkazovat na to, co se objevuje z nějaké tekutiny nebo ze samotné země, nebo pokud se nám to nepodaří, co se v nás začíná objevovat.

V druhém případě se sklizená zelenina vynoří ze země, jakmile se začne vyvíjet a blíží se bodu, kdy ji člověk zkonzumuje.

Také, to, co po období úpadku začíná vykazovat konkrétní známky oživení, se obvykle označuje jako vynoření. “Argentinská ekonomika začala vykazovat známky rozvoje.”

Tento poslední smysl nám objasňuje, že slovo lze použít i na něco, co není nové, to znamená, co se jako novinka teprve začíná prožívat, ale lze jej použít i na věci, situace, styčné body, které při nějaký čas dosáhly vrcholu, pak se vlivem různých okolností znovu objevily a nakonec se znovu vynořily díky různým faktorům nebo akcím, které jsou prováděny, aby se ta či ona věc mohla znovu objevit.

Je třeba poznamenat, že slovo objevit se bylo spojeno s dalšími termíny, jako jsou: vznášet se, objevit se, objevit se, klíčit, vyniknout, zrodit se, vzniknout, mimo jiné, které se obvykle používají jako synonyma téhož a naopak, místo toho je přímo v protikladu k pojmům, jako jsou pojmy ponořte se a potopte, které přesně zahrnují ponoření do kapaliny nebo jakéhokoli jiného typu hmoty, která je věrohodná k pokrytí předmětu nebo jednotlivce.

Vznikající: co se vyvíjí a roste ve společnosti a co se může stát v různých oblastech

Přitom vše, co je v situaci vynořování, se nazývá vynořování a je s velkou pečlivostí používáno v různých kontextech našeho každodenního života a také ve společnosti, ve které žijeme.

Určitě bude běžné, že například uslyšíme o rozvíjející se ekonomice, což je pojem, který jsme zmínili výše, aby se týkal ekonomiky země, která se pozitivně rozvíjí a roste.

Například národ, který vzešel z málo rozvinuté ekonomiky, ale díky industrializaci začíná v tomto ohledu konkurovat nejvýznamnějším národům.

Také vznikající kultury, aby odpovídaly za tu počínající kulturu, která ve společnosti vzkvétá a která se začíná prosazovat, a samozřejmě značí svůj vliv.

Normálně se jedná spíše o marginální kultury, které vznikají na periferiích nebo v předměstských oblastech metropole, ale které se navzdory tomu a díky novince, kterou přinášejí, daří šířit a klasifikovat jako nově vznikající kulturu.

Computing: okna, která se objevují v počítači, aniž bychom je vyvolali nějakou akcí

A v oblasti výpočetní techniky, tak přítomné v našich životech v této době, ta okna, která se objevují na našich počítačích, která se v podstatě vynořují, aniž bychom o to požádali nějakou konkrétní akcí z naší strany, budou nazývána jako emergentní.

Nejčastěji se jedná o reklamy, případně zvláštní upozornění operačního systému, která nám mají nabídnout propagaci nebo nás na něco upozornit, resp.