Sociální

definice nevlastního bratra

Kolem pojmu rodina jsou zavedena různá označení a jména, která slouží k charakterizaci každého z různých vztahů, které mohou být vytvořeny mezi členy této rodinné skupiny. Vztahy, které jsou navázány mezi různými postavami rodiny, které mohou být sangvinické, když jsou přímými příbuznými, nebo politické, když jsou nepřímé, jsou velmi široké a rozmanité. Jednou z těchto postav je postava nevlastního bratra, v dnešní době velmi rozšířená díky diverzifikaci rodinných vazeb od rovněž běžné diverzifikace na globálnější úrovni celé společnosti.

Nevlastní bratr je postava toho člověka, který nemá žádný přímý pokrevní vztah k sobě samému než prostřednictvím jednoho ze dvou vlastních rodičů. Jinými slovy, nevlastní bratr je osoba, která s námi sdílí jednoho z rodičů (otce nebo matku), ale ne oba. To znamená, že jejich generace byla dána spojením mezi uvedeným rodičem a jinou osobou mimo rodinu. Nevlastní bratr je obvykle chápán jako poněkud konfliktní postava, protože sdílí pokrevní vazby, ale ne úplně. Na rozdíl od toho, co se děje s rodiči nebo se dvěma páry prarodičů, může mít každá osoba početné nevlastní bratry podle počtu párů, které rodiče (ať už oddělení nebo ne) vytvoří po nebo před narozením jednoho.

Nevlastní bratr je v dnešní době také velmi častou postavou a souvisí to s významným počtem shromážděných rodin nebo rodin, které se odzbrojují a přezbrojují z rozchodů, rozvodů, sňatků a nových nebo znovu sloučených manželství. V tomto případě je běžné, že děti nebo mladiství žijí s jedním ze svých rodičů a se současným partnerem tohoto rodiče kromě toho, že žijí společně s dětmi tohoto nového partnera (v takovém případě jsou nevlastními bratry) nebo předchozí děti někoho jiného (ne nevlastní bratři).