Všeobecné

definice uměleckého díla

Na umělecký obor, se jmenuje umělecké dílo na inscenace výtvarného umělce nebo jakéhokoli jednotlivce, která je výsledkem jejich kreativity a představivosti a která vyjadřuje buď koncept, nebo sentimentální či emocionální projev.

Produkce lidské bytosti, která je výsledkem jejich kreativity a která vyjadřuje emoce nebo sociální poselství

To znamená, že umělecké dílo je výtvorem, v němž se plně a průkazně odráží záměr umělce.

Mezitím bude umělcem ten, kdo má tvůrčí schopnosti a tvoří ze své inspirace; Umění se můžete věnovat profesionálně, nebo ho rozvíjet jako koníčka.

Umění je koncept, do něhož vtrhla subjektivita toho, kdo jej praktikuje a kdo jej pozoruje, a o to, co je uměním nebo kdo by měl být považován za umělce, se mnohokrát generují ohnivé polemiky...

Umění, plod práce lidské bytosti a udržované estetickým účelem

Umění ze své strany je jakákoli činnost vykonávaná někým nebo plod práce vykonávané člověkem, která má přísně estetické poslání, jímž lze mimo jiné předávat myšlenky, pocity, pohled na věc.

Přitom právě v umění lze nejlépe ocenit citlivé vidění jednotlivce o světě, který ho obklopuje, o tom viditelném a také o jeho představivosti.

V důsledku toho je umění základním prvkem kultury, který nám umožňuje prostřednictvím něj poznávat ideje a stavy, které převládaly v určité době a místě.

Protože pojem umění je úzce spojen s výtvarné umění je, že se téměř výhradně nazývá uměleckým dílem umělecké výrobky, které jsou také známé hlavní umění, být malba, fotografie, kresba, sochařství, ilustrace, rytina, některé z nejvýraznějších.

Nyní nezapomeňme na literární díla, hudební skladby a filmy, které jsou dnes také považovány za umělecká díla jako obrazy a sochy.

Umění nebylo v každé době stejné, ale každé má svou hodnotu a je jejím odrazem

Bezpochyby to bylo kulturní hnutí známé jako renesance, který vznikl v Západní Evropa v 15. století a rozšířena až do 17. století, který nejvíce přispěl a způsobil revoluci v oblasti umění.

Leonardo Da Vinci, malíř italského původu a věrný představitel tohoto okamžiku v historii , byl jedním z největších géniů a tvůrců uměleckých děl.

Jeho díla, která vždy předběhla dobu, jsou považována za jedinečná a po celá staletí se těšila jednomyslnému obdivu lidí.

Umění, jehož praktikování a vyjadřování začalo tisíce a tisíce let před renesancí, protože jako jedna z typicky lidských činností se objevilo právě u prvních lidí, kteří jej projevili v jeskyních, kde žili nebo se uchýlili před klimatem a predátory. .

Každodenní život a lovecká činnost, jedna z hlavních činností, kterou tito první muži vyvinuli, byly tématy, o nichž se zabývalo nejoriginálnější umění.

A od této chvíle umění nepřestalo růst, vyvíjet se, stejně jako v průběhu let i člověk sám.

Při řešení tohoto problému nemůžeme ignorovat, že existuje a vždy byla debata o tom, co by mělo a nemělo být považováno za umění.

Specialisté v této oblasti stanoví řadu podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné mluvit o umění: estetika, smysl pro krásu a umělcova potřeba něco sdělit.

Přitom každá doba a období mělo a bude mít své vlastní charakteristiky, hodnoty, trendy a samozřejmě i umělecký zájem každého umělce, proto chtít někdy srovnávat je naprosto nemožné, protože realita a doba byly v dobách naprosto odlišné. první lidé a v renesanci.

Žádné umění nebylo ani lepší, ani horší, ve druhém lze bez pochyby hovořit o větším vývoji, ale z hlediska expresivity umění samotného jsou obě vysoce hodnotné, protože vyjadřují umělecký směr člověka, s odpovídající konjunktura.

Když byly v té době objeveny jeskynní malby od primitivních lidí, nedostalo se jim zaslouženého ocenění, ba co víc, byly znehodnoceny a nebyly považovány za umění.

Naštěstí jsme se časem zbavili předsudků a byla uznána jejich vysoká hodnota.

Je třeba poznamenat, že tento pojem je také často označován jako umělecké dílo, umělecké dílo nebo mistrovské dílo.