Věda

definice oborového studia

Pojem terénní studie je jedním z nejdůležitějších pojmů jakéhokoli typu vědy, protože je to okamžik, ve kterém je teorie podrobena testu, aby se zjistilo, zda prvky, které ji charakterizují, jsou správné nebo ne. Terénní studium se samozřejmě liší podle typu vědy, na kterou odkazujeme, protože terénní studium exaktní vědy nebude totéž jako terénní studium společenských věd. Všechny vědy však mají svou vlastní metodu, jak tyto studie provést a ověřit, zda to, co je stanoveno v teorii, je správné nebo ne.

Věda začíná stanovením různých typů hypotéz a poté teorií, které mohou nebo nemusí být opraveny nebo schváleny. Když jsou znalosti stále ve stádiu hypotézy, je nezbytné, aby profesionálové této vědy prováděli různé terénní studie, které jdou ke konkrétnímu, k realitě pozorovatelné touto vědou a které uvádějí do praxe myšlenky, které jsou preventivně stanoveny v teorie.

Je běžné uvažovat o terénních studiích exaktních a přírodních věd, protože neustále čerpají z přírody. Terénní studium různých oblastí biologie tak probíhá ve specifickém, více či méně ohraničeném přírodním prostředí. Myšlenka terénního studia však existuje i pro sociální vědy a právě tam vědy jdou do sociální reality, aby dokázaly nebo vyvrátily různé typy myšlenek.

Terénní studie jsou velmi důležité pro jakoukoli vědu, protože umožňují pokrok ve vytváření nových znalostí nebo ty, které vyžadují revizi určitých myšlenek nebo konceptů. V mnoha případech musí být terénní studie provedeny vícekrát, pokud výsledky nejsou přesvědčivé nebo definitivní.