Dějiny

definice ochlokracie

Slovo, které analyzujeme, pochází z řečtiny a je tvořeno kořenem chlo, což znamená množství, a cratos, což se překládá jako vláda. Ochlokracie je tedy ve svém doslovném smyslu pravidlem množství.

Degenerace vládních systémů

Řecký filozof Aristoteles ve svém pojednání o politice odhalil různé formy vlády a také jejich odpovídající degenerované verze. Ukázal, že monarchie může vést k tyranii, aristokracii hrozí, že se stane oligarchií a demokracie může skončit demagogií.

Jednou z forem demagogie je právě ochlokracie. V konvenční demagogii má politik rétorickou schopnost manipulovat s lidmi, zatímco v ochlokracii jsou to lidé, kdo se ujímá slova a nakonec vnucuje svou vůli. Je zřejmé, že nejde o formu vlády ve zdravém rozumu, ale spíše o společenský jev, který se projevuje, když dav nakonec stanoví svá kritéria.

Stručný rozbor síly davů

V dnešních demokraciích neprocházejí politické strany a instituce zrovna nejlepším obdobím, protože velká část občanů je vůči konvenční politice podezřívavá. Novým aktérem veřejného života se tak stávají jaksi široké společenské vrstvy.

Miliony hluboce rozčarovaných lidí mají názory na všechny druhy záležitostí obecného zájmu, i když jsou jejich zdroje informací neobjektivní. Přestože tito lidé nemají žádný politický nástroj, jak změnit realitu, není pochyb o tom, že jejich názory nakonec mají určitou váhu v celé společnosti. V tomto sociálním klimatu se objevuje myšlenka ochlokracie.

Síla sociálních sítí znásobila hlas rozčarovaných lidových mas. Čistě niterné kritické názory, diskvalifikace bez jakéhokoli argumentu a permanentní stížnosti na všechno jsou některé z forem komunikace, které běžný občan používá k vyjádření svých myšlenek a obav. Problémem tohoto společenského proudu je jeho iracionalita.

Občané se mohou a měli by se účastnit, komentovat nebo kritizovat všechny záležitosti obecného zájmu, ale bylo by žádoucí, aby jejich zásahy byly něčím víc než prostým křikem davu. Jinak se stane přítomná oklokracie, tedy síla lidových mas.

Někdy si tato hluboce rozčarovaná masa na své cestě najde populistického spojence. Neexistuje žádný populistický vůdce bez odpovídajícího davu, který by ho podpořil.

Foto Fotolia: Bakhtiarzein