Všeobecné

definice institucí

Založení nebo založení něčeho

Termín instituce odpovídá plurálu slova instituce, zatímco slovo instituce má různé odkazy. Ve svém nejširším slova smyslu se instituce ukazuje jako základ nebo zřízení něčeho nebo toho, co bylo zřízeno a založeno..

Organizace, které mají vzdělávací nebo charitativní účel

Na druhou stranu se k označení opakovaně používá termín instituce ty organizace, které plní především funkci veřejného zájmu, zejména vzdělávací, kulturní nebo charitativní. Například jazykové výukové centrum a specializované centrum pro léčbu drogové závislosti jsou dva typy institucí, které, i když mají různé účely, obě vykonávají praxi orientovanou na veřejný zájem.

Většinou tedy tento koncept používáme k označení těch zavedených společenských řádů, které představují uznávané organismy z hlediska sociální interakce a spolupráce.

Státní instituce, které mají na starosti normalizaci vztahů ve společnosti

Mezitím v oblasti politiky má tento termín zvláštní význam, protože tímto způsobem jsou také označeny každá ze základních organizací státu nebo národa. V demokracii například působí instituce také jako mechanismy společenského řádu a spolupráce, jejichž hlavním důvodem existence je normalizace chování obyvatel společnosti, kteří žijí v tzv. demokracii.

Protože země, která si neváží svých institucí, nepečuje o ně a neposiluje je, bude jistě trpět různými poruchami, které zkomplikují její harmonický rozvoj.

Význam institucí pro rozvoj společnosti

Všechny společnosti bez výjimek mají své instituce, které mají dohodnuté formy vztahů. Instituce pocházejí z nejranějších dob mužské organizace, dokonce většina dnešních institucí je současnými kopiemi těch, které se poprvé objevily v minulosti.

Žádná společnost, která stojí za svou sůl, nebude schopna efektivně fungovat, pokud nebude mít instituce.

V politických záležitostech a v rámci demokratického systému jsou rozdělení moci a ústava národa příklady institucí a jsou nepochybně tím nejdůležitějším. Dělba pravomocí je velmi důležitá, protože právě ona v tomto systému zaručuje nezávislost každé mocnosti a samozřejmě právě tato situace jí umožňuje být účinným kontrolorem vůči té druhé. Ústava je ze své strany mateřskou normou a tou, která si zaslouží největší respekt a pozorování, protože je to ta, která zaručí život v právním státě, ve kterém jsou respektovány zákony, práva a záruky všech složek. ..

A v sociálních otázkách nemůžeme obejít instituce, jako je manželství a rodina.

Je důležité říci, že jakýkoli útok na kteroukoli z těchto institucí bude znamenat útok proti současnému společenskému a politickému řádu a nemluvě o neúspěchu, který to pro danou zemi bude znamenat, protože svět vždy hledí na pevnost, kterou národ nabídky v institucionálních záležitostech, a pokud se tak ve skutečnosti nestane, je obvyklé, že se této zemi nedostává uznání, odvahy a důvěry.

Nesmíme zapomínat, že instituce jsou řízeny, řízeny lidmi a mnohdy se v nich zhmotňují všechny jejich triky a to jen poškozuje image instituce.

Hlavní prvky instituce

Mezi prvky, které tvoří a definují instituci, patří: trvalost (instituce zůstává a trvá v čase bez ohledu na náladu její tvůrčí vůle a neustálého náboru nových členů), uniformní chování (předkládá pokyny, které musí jeho následovníci přísně dodržovat, aby splnili jeho účely), má konkrétní účel (kdykoli bude instituce vytvořena, bude konec) a nástroje, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů (materiály, ideály a osobní).

Ten, kdo vyčnívá v nějakém kontextu

A nakonec, Když se tento termín vztahuje na jednotlivce, to znamená, když se v určité oblasti o někom říká, že je institucí, bude to znamenat, že se tento někdo těší velké prestiži pro x situace, protože je uznáván v praxi předmětu nebo protože byl nějakým způsobem úspěšný. Například "kardiolog, který operoval tatínka, je instituce v rámci kardiologie."