Věda

definice neurologie

The neurologie je obor medicíny, který má na starosti studium nervového systému. Jedná se o velmi komplexní oblast znalostí, protože jde o hlavní systém, který má na starosti kromě činností souvisejících se zpracováním informací a vztahem k okolí také řízení provozu ostatních systémů.

Neurologie zahrnuje studium fungování nervového systému, stejně jako diagnostiku, léčbu a prevenci různých onemocnění, které jej postihují u dospělých i dětí.

Specialista na neurologii je neurolog. Obecně se jedná o oblast, která tvoří podobor vnitřního lékařství.

Hlavní podmínky studia v neurologii

Cévní poruchy Nejčastější neurologické problémy souvisí se změnami mozkových cév. Patří mezi ně poruchy, jako je migréna, důležitá a častá příčina bolestí hlavy, stejně jako cerebrovaskulární příhody, které mohou být způsobeny nedostatečným zásobováním neuronů kyslíkem v důsledku obstrukce nebo prasknutí tepen umístěných v lebce.

Epilepsie. Epilepsie a další typy záchvatů jsou poruchy, při kterých jsou specifické oblasti mozku aktivovány abnormálně a produkují projevy, které zahrnují zejména výskyt mimovolních pohybů, které mohou nebo nemusí být doprovázeny změnami stavu vědomí.

Infekce Infekce nervového systému jsou závažné poruchy, protože mohou způsobit trvalé poškození. Tyto typy infekcí jsou známé jako meningitida, když postihují membrány, které pokrývají nervový systém, meningoencefalitida, když postihují také struktury, jako je mozek, mozeček a mozkový kmen, myelitida, když postihují míchu, a absces, pokud jde o sbírky hnis.

Ztráta pohyblivosti Ztráta schopnosti provádět pohyby je problém, který může být způsoben poruchami, jako je výskyt degenerativních onemocnění, zejména roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza, nebo může být následkem mrtvice nebo traumatického poranění.

Nádory Nervové buňky mohou být také ovlivněny abnormálním růstem vedoucím k rozvoji maligních lézí, jako je rakovina.

Hlavní nástroje neurologie

Neurologie patří mezi lékařské obory, kde má největší hodnotu klinické vyšetření pacienta. K diagnóze stačí dobré fyzikální vyšetření, a to díky množství symptomů a projevů, které doprovázejí onemocnění nervového systému.

Jakmile jsou symptomy orientovány, je možné potvrdit podezření provedením řady studií, které umožňují zhodnotit jak anatomii, tak funkci nervového systému. Tyto studie zahrnují:

Elektroencefalogram. Je to záznam elektrické aktivity v mozku. Používá se pro diagnostiku záchvatů a epilepsií.

Elektromyografie. Tato studie umožňuje zhodnotit funkci periferních nervů.

Tomografie. Tomografy umožňují získat snímky hlubokých struktur, jsou velmi užitečné pro hodnocení kostí lebky a přítomnosti zranění, jako jsou zlomeniny.

Magnetická rezonance. Jedná se snad o nejpoužívanější studii v neurologii, umožňuje získat detailní snímky struktur nervového systému, pomocí kterých lze lépe vyhodnotit přítomnost poškození tkáně v důsledku cévních mozkových příhod, ale i infekcí, nádorů a výhřezů plotének.