Všeobecné

definice výtvarného umění

Vizuální umění jsou formy, projevy umění, které jsou převážně zaměřeny na tvorbu děl, která mají vizuální povahu, jako je malba, fotografie, tisk a kino.. To znamená, že výtvarné umění jsou umělecké projevy, které jsou oceňovány a vychutnávány eminentně prostřednictvím zraku, skrze naše oči jsme schopni pohnout tím či oním obrazem, mimo jiné kresbou nebo takovým filmem.

Obraz

Obraz je to umění grafického znázornění, které využívá pigmenty smíchané s jinými organickými nebo syntetickými látkami. Využívá a vyžaduje nejen znalost malířských technik (oleje, akvarel, tempery, fresky), ale také znalost teorie barev (základní pravidla pro míchání barev pro dosažení požadovaného efektu kombinací barev světla nebo pigmentu).

Fotografie

Na tvé straně, fotografie, je proces pořizování snímků a jejich následného ukládání do materiálového média citlivého na světlo, které je založeno na principu camery obscury, pomocí které je možné promítat obraz zachycený z malého otvoru na plochu, z tzv. že velikost obrázku se zmenší, ale obrázek bude zaostřený. K uchovávání snímků používají starší fotoaparáty citlivé filmy, které jsou dnes prakticky zastaralé kvůli otisku, kterého dosáhla digitální fotografie pomocí digitálních pamětí.

Dojem

Zatímco, dojemJde o proces používaný k výrobě textů a obrázků, nejtypičtější s inkoustem na papíře a pomocí lisu. Dnes se tisk provádí jako průmyslový proces ve velkém měřítku a je základní fází vydávání knih.

Kino

A Kino nebo kinematografie, jedno z nejpopulárnějších výtvarných umění, to není, že ostatní nejsou, ale kino má bezpochyby zvláštní a významnou účast na životech téměř všech obyvatel planety, je to technika, která spočívá v promítání fotogramy rychle a za sebou k vytvoření dojmu pohybu.

Úspěšné odvětví vybrané všemi publiky

Co se týče výtvarného umění, kinematografie dosáhla toho, co žádný výraz tohoto typu, tedy masového šíření. Přestože plastické umění dosáhlo fenomenálního rozšíření v průběhu staletí a mnoho malířů je slavnými hvězdami, kinematografie to znásobila tisíci, a proto jeho průmysl dnes hýbe miliony dolarů po celém světě.

Kino je výtvarné umění, které má nejvíce příznivců po celém světě a také to, které dokázalo zaujmout všechny diváky všech věkových kategorií prostřednictvím své pestré nabídky, v tomto velmi obsáhlém čísle je jistě tajemstvím jeho úspěchu...

Výše zmíněná a popsaná umění jsou považována za klasická vizuální umění, zatímco ta, která zahrnují trojrozměrné objekty, jako např architektura a sochařství jsou známá jako plastická umění. A pak mezi netradičními najdeme následující: the interaktivní umění (současné umělecké postupy, na kterých se přímo podílí divák), airwriting (naprogramované LED zařízení, které píše slova vzduchem), kaligrafie (umění psát pomocí krásných znaků) a graffiti (malováno na městském mobiliáři).

Do této rozsáhlé a vybrané skupiny musíme zahrnout, jak jsme již viděli, klasická plastika, jako je kresba, malba, rytina, sochařství, o kterých bychom již jistě od dávných dob mohli říci, že od té doby, co člověk obývá tento svět, se rozvíjejí. a vyvíjející se ve stejném duchu jako člověk, ale do této skupiny musíme zařadit i modernější projevy výtvarného umění, které jsou úzce spjaty s technikou.

Fotografie, videoart, digitální umění jsou některá z výtvarných umění, která se v poslední době prosadila, a to proto, jak jsme již uvedli, začlenění technologie do výrazu.

Nelze však opomenout jako součást tohoto typu výrazu, který má jako zvláštního adresáta na mysli další umělecké návrhy, které přesně zaujmou a pohnou diváky, a to zejména z jimi navrhované vizuální inscenace, jako je například performance, interaktivní umění, akční umění a graffiti.