Všeobecné

definice limitu

Slovo limit má podle použití, které je uvedeno, několik významů.

Obecně řečeno, limitem se bude nazývat jakýkoli typ omezení, mimo jiné sociální, fyzické, právní, které je uvaleno na někoho nebo na společnost jako celek..

Například rychlostní limity, které jsou obvykle stanoveny pro cestování na trasách, silnicích nebo ulicích, jsou jedním z nejčastějších sociálních omezení, se kterými se lidé setkávají téměř každý den. V mnoha případech, jako je tento, mají limity za úkol organizovat komunitní život, aby se zabránilo situacím, které vedou k chaosu. Představme si na chvíli neexistenci zmíněných rychlostních limitů, bylo by prakticky nemožné jet po jakékoli silnici, avenue, aniž bychom utrpěli nějakou nehodu.

Silniční rychlostní limity, jak se jim formálně říká, jsou pak zákonem povolené maximální a minimální rychlostní limity při pohybu vozidel na souši. To znamená, že kdykoli existuje rychlostní limit, bude stanoveno maximum a minimum pro pohyb na té či oné silnici, dálnici, ulici.

Legislativní orgány jsou ty, které jsou odpovědné za legislativu v této záležitosti a stanovení těchto rychlostních limitů. Obvykle jsou na trasách maximální povolené rychlosti vyšší než na ulicích nebo ulicích města.

Na druhou stranu v geografických otázkách termín limit se používá k označení té skutečné nebo imaginární čáry, která se bere, když je třeba oddělit dvě sousedící území. Tento typ hranice je populárně známý jako hranice a formálně je to pás území nacházející se kolem mezinárodních hranic.

Hranice je místem, kde jsou nejlépe odhaleny dvě různé kultury, protože právě v této oblasti se obě sbližují a je zde neustálý provoz a sociální interakce.

Nejvýraznějším znakem států je jejich suverenita, která jim umožňuje uplatňovat svou plnou moc nad územím, na kterém jsou zřízeny. Mezitím, aby nebyla ovlivněna suverenita a nebyla komplikovaná pro ostatní státy, jsou vytvořeny definované limity na zemi, vodě a vzduchu. Hranice je pak přesným bodem, ve kterém hranice dosáhne svého konce a není vymezena pouze zemí, ale také, jak jsme řekli, ve vzduchu a vodě.

Specifikem hranic jako důsledek tranzitu z jedné země do druhé, který umožňují, je přítomnost ostrahy, jejímž posláním je kontrolovat přechod jednotlivců z jiných zemí, což je legální, řekněme, a také to, že nelegální zboží nebo látky nejsou zadány..

Mezitím mohou být limity dvou typů, geodetické, což jsou ty, které jsou podporovány poledníky nebo rovnoběžkami. Nebo přírodní, což jsou ty, které vznikají v důsledku geografických havárií, jako jsou mimo jiné řeky, moře nebo pohoří.

Také bude označen slovem limit vrchol, konec nebo maximální stupeň určitého problému. Například, když se v průběhu času opakuje a opakuje stresová situace, která způsobuje vážné narušení našeho klidu a vede ke stavu vyčerpání, často se používá výraz, který říká, že bylo dosaženo hranice normální trpělivosti.

navíc V matematice můžeme najít slovo limita, protože tímto způsobem se nazývá pevná veličina, ke které se členy nekonečné posloupnosti blíží nebo přibližují a přibližují..

A jedním z nejběžnějších použití slova limit je na žádost oblastí, jako je psychologie, psychopedagogika a sociologie, k označení tohoto omezení, většinou spojeného s represí, i když nemusí nutně znamenat něco negativního nebo násilného, ​​ale spíše to, že jde o psychologický, pedagogický mechanismus, jehož prostřednictvím rodič, příbuzný, učitel hodlá dítěti vnutit limity, aby s jistotou pochopilo, co je správné nebo špatné, nebo pokud tomu tak není, co se od 'pela v té či oné situaci očekává.

To znamená, že limit v tomto smyslu pomáhá inhibovat toto nechtěné nebo deviantní sociální chování, aby se nestalo chronickým a později, v budoucnu, mělo vážné dopady na ty, kdo je praktikují.