Všeobecné

definice verze

Verze je způsob, jakým bude mít každý člověk přibližně stejnou pozorovanou skutečnost.

Stejně jako ne všichni jedinci jsou stejní, ani si nemyslíme totéž, je to tak, že například o jediném faktu mohou existovat stovky verzí, jak mnozí lidé ocenili.

Každý, kdo to pozoruje, to ocení mimo jiné na základě svých zkušeností, způsobu uvažování, a pak si vytvoří vlastní verzi toho faktu nebo tématu, které se může, ale nemusí shodovat s tou jinou, ale je stojí za to uvést, že to bude jejich vlastní verze bez ohledu na to, zda existuje shoda či nikoli.

Svědek tak může například při sledování nehody uvést verzi, která označuje řidiče vozidla za vinného a na druhé straně jiný svědek obviňuje chodce.

V těchto případech, kdy jsou verze téže skutečnosti protikladné, bude nutné provést znalecké testy a také získat více výpovědí svědků, aby bylo možné objasnit, která verze je nejblíže pravdě.

A tuto situaci můžeme přenést na všechny úrovně, oblasti a události, protože je velmi běžné, že každá má svou vlastní verzi události a ta bude diametrálně odlišná od té jiné.

V oblasti žurnalistiky je velmi běžné, že když se setkáme se skutečností nebo situací, která přesahuje, ale jejíž protagonisté ji například nevyjádřili, aby ji potvrdili nebo vyvrátili, vzneslo se několik verzí a pak to, co žurnalistika dělá, je, že všechny ty známé verze, které kolují tak, aby si lidé na základě svých znalostí a zkušeností vzali tu, která je nejlépe uzavírá.

Nyní jsou v tomto smyslu mnohokrát verze, které zveřejňují média, nepřesné a pro protagonisty je pak velmi těžké je vymazat z lidové představivosti. Nejupřímnější je, že média dávají vědět, pokud jde o informace ověřené u zdrojů a pokud existují verze, které je třeba potvrdit se zainteresovanými stranami.

V umění, zejména v hudbě, kinematografii, literatuře, se ukazuje jako častá praxe, že někteří hudebníci, autoři, režiséři provádějí novou interpretaci např. písně nebo představení již nahraného nebo provedeného jiným umělcem, obecně velké renomé.