Všeobecné

definice zátiší

Pojem zátiší má výhradní použití v oblasti malby k pojmenování těch uměleckých děl, která představují předměty, zvířata, květiny a prvky vytvořené člověkem, ať už přírodní nebo ne, a která se objevují v daném kontextu. Spolu s krajinou a portrétem je zátiší jedním z nejčastěji se opakujících témat v malířské tradici.

Jedno z nejvíce řešených témat malířství všech dob

Také známý jako Still Life, zátiší, připouští zastoupení všech těch prvků, které mají každodenní použití v životě lidí, jako jsou knihy, ovoce, kuchyňské náčiní, jídla, šperky, nábytek a další. Musíme říci, že postupem času byly začleněny další prvky současného použití. Nyní musíme říci, že tento typ umělecké produkce se pozná spíše podle zastoupení prvků z přírody. Mísy nebo nádoby obsahující velké množství ovoce, stoly, které zobrazují velké bankety, jsou některé z klasických a nejrozšířenějších reprezentací zátiší.

Detaily, symbolika a velká svoboda

Umělci, kteří inklinují k reprezentaci zátiší, jako jsou detaily, symbolika a to, jak toto téma umožňuje vyjádřit toto vše a ještě více z velké umělecké svobody, spočívá v tom, že si vybírají toto téma před jinými, jako je krajina a portrét, který chtějí. se ukázalo být více omezující. Umělec se rozhodne sdělit určité poselství a zátiší mu to umožní z různých úhlů, možností je nespočet.

Zátiší, které se samozřejmě narodilo před několika staletími a vyniklo zejména v barokním hnutí, je stále stejně platné jako v té době. Předměty k zachycení se samozřejmě měnily a byly nahrazeny jinými, které se dnes běžně používají, nicméně toto téma je dnes hojně využíváno současnými umělci.

Kdysi v tomto smyslu vyhrávaly na scéně náboženské symboly a dnes lze použít nalezené prvky a dokonce i obrazy generované pomocí počítače, to znamená, že technologie je také začleněna do tohoto obrazového žánru a aggiorna jej.

Fotky: iStock - mashuk / Pobytov