náboženství

veda - definice, pojem a co to je

Veda je jedním z nejstarších náboženských spisů lidstva. Sbírka těchto spisů, Védy, jsou zdrojem spirituality a kulturního dědictví Indie. Pro hinduisty tvoří Védy původ jejich filozofických, kulturních a společenských hodnot.

Poselství Véd souvisí s jógou, přírodní medicínou, gastronomií, hudbou a všemi tradicemi Indie. Slovo véda v sanskrtu znamená přesně vědět.

Významné aspekty védských textů

Védy jsou posvátné texty, které byly vypracovány během védského období, přibližně 1500 let před Kristem.

Tyto texty jsou v podstatě náboženské hymny věnované všem božstvům a seskupené ve slokách, známých také jako mandaly. Každý z nich napsala skupina kněží, básníků nebo mudrců, kteří byli inspirováni různými božstvy.

Existují čtyři modality véd: Rig-Veda (chvalozpěvy věnované bohu blesku a bohu ohně, stejně jako oslavování přírody), Sama-Veda (druh praktického průvodce pro udgatara nebo kněze) , Yajur-Veda (modlitby související s oběťmi a rituály) a Atharva-Veda (obsahující kouzla a pokyny týkající se každodenního života, lásky nebo rodiny).

Védy mají velmi specifický cíl: oslovit bohy, aby od nich lidé získali bezpečí a moudrost.

Védské náboženství

Různé védské texty jsou základem védského náboženství. Toto náboženství je polyteistické. Agni je tedy bůh ohně, Surya symbolizuje Slunce, Vayu je ztotožňován s větrem atd. Božstva ovládají přírodu, což je problém, který nutí lidi hledat dobrý osobní vztah se všemi bohy a bohyněmi.

Ve védském náboženství závisí lidský život na zavedeném kosmickém řádu. Tímto způsobem je vše, co existuje (kosmos), řízeno řádem a rovnováhou. Tato myšlenka je vysvětlena metaforicky z víry v posvátnou krávu (kráva je symbolem štědrosti přírody jako celku).

Lidská bytost musí respektovat řád a rovnováhu vesmíru a tato harmonie je známá jedním slovem: rita

Věřící tvrdí, že rita musí být udržována nade vše, a aby to bylo možné, je nutné provádět řadu obětí a rituálů (v současnosti je jedním ze současných rituálů v Indii kremace mrtvých, což je praxe, jejíž původ se nachází v védské texty).

Védské náboženství (také známé jako védismus) je považováno za kořen hinduismu, nejrozšířenějšího náboženského přesvědčení v Indii a Nepálu.

Fotografie: iStock - FangXiaNuo / BraunS