Sociální

definice stezky pro chodce

Koncept stezky pro chodce je aplikován na sektor městských komunikací, ve kterém mohou chodci nebo lidé chodící volně chodit.

Stejně jako mnoho jiných silničních prvků je konečným cílem stezky pro chodce organizovat pohyb nejen automobilů, ale především chodců, poskytovat jim bezpečný prostor pro přecházení a překračování bloků a také vnucování autům. a dalších vozidel, aby to respektovali.

Stezka pro chodce (v některých zemích známá také jako přechod pro chodce, což připomíná kombinaci černých a bílých pruhů, které zebru charakterizují) je speciálně určený prostor na veřejných komunikacích pro přechod chodců. Je snadno rozpoznatelný, protože jde o poměrně široký sloup složený z vodorovných bílých čar, přes které smí lidé přecházet. Zebra se jmenuje tak, že v kombinaci s černým asfaltem typickým pro veřejnou komunikaci bílé pruhy toto zvíře připomínají.

Pokud chodec přejde přes přechod a je sražen, odpovědnost za nehodu padá na řidiče

Pokud ke střetu dojde na nevhodném místě, odpovědnost může nést chodec nebo řidič, neboť záleží na okolnostech, za kterých ke střetu došlo. Stručně řečeno, chodci a řidiči mohou mít při kolizích odpovědnost.

Bezpečnostní opatření, která musí respektovat každý pěší člověk

Při přecházení ulice pozorně sledujte provoz. Zároveň je potřeba si uvědomit změny na semaforech. Musíte chodit po chodnících a přecházet pouze přes přechody pro chodce.

Pravidla silničního provozu uvádějí, že řidiči musí přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti chodců, zejména těch se sníženou pohyblivostí, jako jsou malé děti, senioři a osoby se zdravotním postižením.

Nacházejí se vždy na rozích ulic a jejich hlavním cílem je organizovat pěší dopravu a zároveň je chránit před auty, která projíždějí každou ulicí nebo třídou. Auta totiž musí vždy zastavit za stezkou pro chodce na červenou, a zajistit tak pohodlný a prostorný prostor pro pěší.

Nikdy nejsou uprostřed ulice, protože je považováno za vysoce nebezpečné, aby chodec přecházel tento prostor místo rohů (střed ulice je vždy prostor, kde vozidla zrychlují). V mnoha případech jsou také předností pro chodce v případě, že mají povolený průjezd i auta (např. když odbočují za roh a je na něm stezka pro chodce).