Všeobecné

definice otisků prstů a digitální

Stopa, značka nebo stopa, kterou člověk zanechá na zemi

Stopa je značka nebo stopa, kterou člověk zanechá na zemi nebo na nějaké cestě, když na ni šlápne. Obecně platí, že země, tráva a další materiály, jako je mokrý cement, jsou schopny pojmout velmi určitým způsobem stopu osoby nebo zvířete, které tudy prošlo.

Ty stopy, které naše ruce zanechávají na nějakém povrchu při dotyku

Mezitím, pokud jde o otisky rukou, otisky prstů nebo také nazývané otisky prstů, musíme si v zásadě ujasnit, že oba pojmy označují totéž, jsou to ty, které při doteku zanechávají naše ruce a prsty na nějakém povrchu.

Jde přesněji o viditelný dojem, který umějí zanechat papilární hřbety prstů ruky na jakémkoli povrchu.

Prostřednictvím nich lze identifikovat osobu. Jedinečné a nepřenosné

Význam otisků prstů a otisků prstů spočívá v tom, že právě přes ně lze osobu identifikovat. Není nic osobnějšího a individuálnějšího, než značky zanechané našimi prsty, je to jedinečné a nepřenosné, a proto se používají jako cesta k jednoznačné identifikaci jedince. To znamená, že otisky prstů člověka jsou sejmuty a budou odpovídat pouze tomuto jedinci, nikdy je nelze připsat jinému.

Doprovázejí identifikace v dokladech totožnosti a pasech

Když lidé před příslušnými orgány spravují doklady totožnosti nebo jinou dokumentaci tohoto stylu, jako jsou občanské průkazy a pasy, jsou snímány otisky prstů, aby tyto otisky doprovázely naši identifikaci.

Až do příchodu technologie organizmy, které vydávaly doklady totožnosti a jiné identifikace, odebíraly otisky každého prstu skrz látku, která umožňovala jasné znázornění kapilár prstů. Dnes, se stále přítomnější technologií, se k jejich pořizování používají méně chaotické a těžkopádné metody, jako jsou specializované spotřebiče.

Pokud mezitím dojde k situaci, která na první pohled neumožňuje identifikovat osobu, jak se to někdy stává při nehodách, kdy jsou snímány otisky prstů, lze identifikaci této osoby zjistit.

Rozhodující pro postupy, které vyšetřují zločiny nebo nezákonné

Na druhou stranu, na popud k trestnému činu nebo nezákonnému, bezpečnostní složky nejprve pořídí otisky místa, aby zjistily přítomnost některých z těchto stop, což jim později umožní určit osoby, které byly přítomny. tam a pravděpodobně identifikovat agresora nebo pachatele.