Všeobecné

definice arogantního

Slovo arogantní je termín, který běžně používáme, když chceme vyjádřit, že a jedinec vyniká svou pýchou a arogancí v interakci s ostatními. V sociální sféře je snadné odhalit aroganty, protože se vždy objeví domýšlivý as nádechem zlepšení před ostatními.

To je také běžné dívej se na své okolí s opovržením protože věří, že je na vyšší úrovni než všichni, bez výjimky.

Mnozí naznačují, že arogantní chování je úzce spojeno s potřebou vážit si sebe sama, aby se zvýšilo ublížení, nebo pokud selže, je to důsledek silné úrovně studu, která se skrývá před nespoutanou pýchou, která nakonec neexistuje.

Je důležité zmínit, že společenský život pro arogantního člověka není vůbec snadný, tím méně, že postoj neustálého vylepšování nebo povyšování se vůči ostatním nedělá nic jiného, ​​než že ho oddaluje od obyčejných lidí, kteří se obecně cítí tváří v tvář tyto postoje jsou nepříjemné a mají tendenci to odsouvat nebo se jim vyhýbat.

Arogantní chování představuje určitou podobnost s egocentrikem, zejména kvůli neustálému sklonu dávat najevo, že je nadřazený ostatním. Jednou z jeho nejčastějších taktik je ponižování a pohrdání druhým, protože tím má pocit, že zvítězil nad ostatními.

Mezitím, kdo je arogantní, je tím, že je dojatý arogance, jak se tomu říká způsob bytí, který vyniká nadměrnou pýchou a který pak vede daného jedince k přesvědčení, že je lepší a lepší než ostatní. Arogance je klasifikována jako osobnostní vada.

Ačkoli je výše uvedený význam nejrozšířenější, co slovo představuje, je třeba poznamenat, že jej také používáme k jeho vyjádření někdo je odvážný a rozhodný ve svém jednání a chování.

Pojem, který je přímo proti arogantnímu, je koncept pokořit.