ekonomika

definice agroexportéra

Slovo agro odkazuje pole, zemědělská půdaMezitím se také často používá jako předpona, která také odkazuje na pole a jeví se přesně spojená s problematikou pole.

Ze své strany slovo exportovat znamená ten, kdo vyváží, která to, co vyrobí, prodává do zahraničí; kdo může být jednotlivec, země, provincie, mezi jinými alternativami.

Pak, agroexportér je koncept používaný k jeho označení export uskutečňovaný určitým územím suroviny vyrobené na jeho políchTo je případ sóji, hovězího, vepřového, koňského a dalších.

Z jeho strany, agroexportní model Je to název pro ekonomický model, který je instalován v určité zemi a který upřednostňuje zemědělskou výrobu ve svých regionech před průmyslovou, tedy exportuje komodity a dováží vyrobené produkty. Výroba průmyslového typu je v těchto zemích extrémně vzácná.

Jednou z hlavních kritik, kterou tento model dostává, je, že někteří tvrdí, že vytváří chudobu a závislost na průmyslových zemích, tedy na těch, které zavedly průmyslový model, protože surovina má obvykle nižší hodnotu než výroba. příjmy zemědělských výrobců budou nižší než příjmy průmyslníků a to se zase přenese do spotřeby, což z ní dělá model s určitými trhlinami.

Mezitím, aby byl model v zemi instalován a prosperoval, je nutné mít tři proměnné: příznivou státní politiku, která široce zvýhodňuje položku, konkurenční výhody země a dobrou mezinárodní cenu při platbách za zemědělské produkty.