Sociální

definice seskupení

Slovo, které nás běžně zaměstnává, se v našem jazyce používá k podání vysvětlení že setkání lidí, kteří se rozhodnou sdružovat, protože sdílejí cíl nebo poslání, kterého chtějí dosáhnout, se společně vyvíjejí.

Nyní tento termín také používáme, když chceme vyjádřit setkání, které se odehrává s nějakými prvky, předměty, věcmi, které mají společné vlastnosti.

Ohledně skupina U jednotlivců je obvyklé, že když se rozhodnou setkat se společně, činí tak proto, že se shodnou na cílech, hodnotách, předpisech, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné bez problémů dosáhnout navrhovaného konce. Jinými slovy, všichni členové skupiny se hlásí ke stejným ideálům a cílům a jednají v pořádku.

Seskupování lidí je něco extrémně běžného v naší společnosti, komunitě a vyskytuje se v různých kontextech as různými cíli. Tak například ve vzdělávací instituci vznikne skupina složená ze studentů, která probere změnu, kterou chtějí ve studijních programech provést, a odhalí pozici studentů.

V budově vznikne skupina vlastníků a nájemníků, kteří se budou starat o vše, co se týká činnosti a problémů vznikajících v komunitě, kterou obývají.

A tak bychom mohli vyjmenovat nekonečné skupiny, které se scházejí motivovány společným cílem.

Stojí za zmínku, že skupina běžně vzniká ze stejných potřeb nebo nedostatků, které zažívají různí jedinci, kteří se v určitou chvíli setkají, okomentují je a uvědomí si, že je sdílejí, pak vzniká potřeba spojit síly např. bojovat za stejný cíl nebo za to, co chtějí zlepšit nebo přímo změnit.

A je také běžné, že mají nějaký transformační nebo altruistický účel.

Několik politických vůdců, kteří jsou proti současné moci, se rozhodne sejít a vytvořit politickou skupinu, která působí proti nebo poskytuje politickou alternativu ke změně tváří v tvář současnému pořádku.

Skupina matek, které utrpěly smrt svých blízkých při dopravních nehodách, se rozhodne dát dohromady a vytvořit skupinu, která bude prosazovat novou legislativu v této oblasti a větší dopravní kontroly.