sdělení

definice nesouladu

Nesoulad nastává, když je v určitém smyslu prezentováno něco protichůdného. Nekonzistence se může týkat jazyka, faktů nebo věcí. V našem jazyce používáme synonymní termíny, jako je nedůslednost, nedůslednost nebo absurdita. Proto by logika a kongruence byly antonyma.

Nesoulad v jazyce

Když mluvíme, musíme dodržovat některá základní logická pravidla. Pokud naše slova nerespektují logické principy, dochází k nesouladu. V tomto smyslu je kritériem kongruence princip nekongruence, protože nemůžeme říci, že něco je věc a zároveň to není (Juan je vysoký, ale nízký tento princip nesplňuje). Princip identity je dalším základním kritériem, protože věc je nutně rovna sama sobě. Tyto dva principy jsou jasnými příklady zákonů myšlení, které ovlivňují jazyk. Skutečnost, že je nerespektujeme, znamená evidentní nesoulad.

Některé rétorické figury mají jistou nesrovnalost, ale nejde o striktní protimluv, ale spíše o hru jazyka. Například paradox, který vyjadřujeme, když mluvíme o tiché hudbě, slavný verš svaté Terezy „Žiji, aniž bych žil ve mně“ nebo popis někoho jako chudého boháče. Divadla absurdního a surrealistického umění mají také jasný nelogický a nesourodý význam, ale to neznamená, že jsou nesmyslná.

Nesrovnalosti ve vztahu k činům

Někdy potvrzujeme věci, které jsou v rozporu s našimi činy. Řeknu-li, že jsem velkorysý člověk, ale nepomáhám druhým, říkám nesoulad, protože to, co říkám a co dělám, se neshoduje.

Nedůslednost není nutně lež, protože někdo může upřímně věřit, že mluví pravdu, i když jeho slova nejsou pravdivá. Nesoulad mezi slovy, která říkáme, a naším chováním je výrazem vnitřního rozporu.

Pokud někdo chce dosáhnout cíle, ale nejedná podle toho, najdeme další rozpor. Pokud tedy řeknu, že se chci zlepšit v angličtině, ale už se dál neučím, jsem nesourodý.

Protichůdné světy

Svět snů neodpovídá pravidlům zdravého rozumu. Když sníme, máme zkušenosti, které mohou být naprosto neslučitelné. Můžu snít, že letím nad Sluncem nebo že mi z úst vychází drak. Ve světě snů má myšlenka nesouladu velmi odlišný význam od skutečného světa.

Některé paranormální jevy mají nesourodý rozměr, protože nejsou v souladu se zdravým rozumem a přesahují logiku a racionalitu.

Fotografie: iStock - robertiez / Orla