Věda

definice Pythagorovy věty

To se nazývá teorém K tomu tvrzení, které lze logicky dokázat a vycházet z axiomu, nebo v opačném případě z jiných již dokázaných teorémůMezitím se ukazuje, že k dosažení výše uvedeného důkazu je nutné dodržovat určitá pravidla odvození.

Na tvé straně, Pythagoras ze Samosu byl populární filozof a matematik Řek, který žil v Řecko mezi lety 582 a 507 př. Kr. Ačkoli nese jeho jméno na jeho počest za to, že mu dal potřebné podmínky, aby konečně našel důkaz, Pythagorova věta nebyla vytvořena přímo Pythagorem, ale ve skutečnosti byla vyvinuta a aplikována dlouho předtím, než oba v r. Babylon jako v IndiiNicméně, byla to Pythagorova škola, která dokázala najít formální a přesvědčivou odpověď ohledně věty.

Přitom platí výše zmíněná věta v pravoúhlém trojúhelníku se čtverec přepony rovná součtu čtverců nohou. Pro lepší pochopení problematiky je nutné vzít v úvahu, že pravoúhlý trojúhelník je takový, který má pravý úhel, který měří 90°, pak že přepona je ta strana trojúhelníku, která má větší délku a která je přímo protilehlá k přeponě. pravý úhel a nakonec, že ​​nohy jsou dvě menší strany pravoúhlého trojúhelníku.

Je třeba poznamenat, že teorém, který se nás týká, je ten, který má největší počet důkazů a byly dosaženy pomocí velmi odlišných metod.

Ve dvacátém století, přesněji v roce 1927, a matematik, E.S. Loomis sestavil více než 350 důkazů Pythagorovy věty, což je situace, která vnesla do tématu trochu více pořádku,byly rozděleny do čtyř skupin: geometrické důkazy (jsou vyrobeny na základě srovnání oblastí), algebraické důkazy (jsou vyvinuty na základě vztahu mezi stranami a segmenty trojúhelníku), dynamické ukázky (vyvolávají vlastnosti síly) a kvaternionové důkazy (Objevují se pomocí vektorů).