technologie

definice cache

Když mluvíme o vyrovnávací paměti ve výpočetní technice, mluvíme o množství informací, které dočasně zůstávají v počítači a které pomáhají získat rychlost a efektivitu, když je nutné uchýlit se k určitému typu dat. Název cache paměti pochází z francouzštiny, což znamená „skrytý“ nebo „skrytý“.

Systém vyrovnávací paměti je speciálně navržen tak, aby sloužil správnému a organizovanému ukládání informací v počítači. Jeho funkcí je v zásadě uchovávat dočasným a přístupným způsobem ta data, která jsou potřebná k provádění určitých funkcí nebo úkolů. Tato dostupnost umožňuje každému programu nebo souboru okamžitý přístup k potřebným informacím a může se tak věnovat zvyšování úrovně efektivity běžných funkcí. Hlavní paměť má tedy velkou pomoc, která vám umožňuje získat vyšší rychlost výkonu a lepší výsledky mimo její omezené kapacity.

Vyrovnávací paměť je obvykle strukturována do malých polí, kde jsou uložena potřebná data (až jeden bajt prostoru pro každé pole nebo buňku). Může probíhat jako nedílná součást hlavní paměti, stejně jako může být umístěn mimo ni a aktivovat autonomně. Pomocí metody hit rate neboli průměrného počtu objednávek, které jednotlivá data obdrží, se stanoví pořadí nejžádanějších prvků, které se tak stanou dostupnějšími, případně se odstraní ty, které již nebudou použity.

Když někdo mluví o vyrovnávací paměti disku, má na mysli proces podobný procesu vyrovnávací paměti RAM, který se vyskytuje ve stejné hlavní paměti. Tento postup je dalším způsobem, jak implementovat systém mezipaměti, který se vyhýbá používání pomalé paměti pevného disku, ale udržuje jeho vnitřek aktivní a poskytuje vám data mnohem přímějším způsobem.