Věda

definice testu inteligence

Změřte inteligenci

Test inteligence, známý také jako IQ test, IQ test. nebo I.Q. test, je test, jehož hlavním účelem bude změřit inteligenci jednotlivce prostřednictvím odhadovaného měření IQ, které drží..

Dovednost ve službách dobré volby a řešení problémů

Inteligence je schopnost, kterou mají všechny lidské bytosti, a to je v podstatě ta, která nám umožní vybrat si z řady možností tu nejlepší možnost nebo alternativu k vyřešení problému nebo uspokojení potřeby, která se objeví.Jinými slovy, je to ten, kdo nám říká, jak udělat tu či onu věc s téměř zaručeným úspěchem.

Stejně tak je to právě inteligence, která nám při řešení problému řekne, jakou alternativu si vybrat z více návrhů. Inteligence umožňuje jedinci asimilovat informace, porozumět jim, zpracovat je a následně je vhodně využít.

Z tohoto důvodu je inteligence úzce spojena s otázkami, jako je porozumění, schopnost asimilovat a zpracovávat informace.

Oceňování inteligence v naší kultuře

Důsledkem základní úvahy, která je této schopnosti připisována, je, že lidé věnují velkou pozornost své vlastní inteligenci i inteligenci ostatních lidí, a když například narazíme na někoho, kdo v tomto smyslu vykazuje velkou odezvu, je to vynikají . Mezitím v opačném případě, tedy s těmi, kteří ve svých činech a volbách neprojevují sebemenší inteligenci, jsou často zlehčováni a dokonce stigmatizováni jako neinteligentní.

Toto obrovské ocenění, které naše kultura inteligenci dává, generuje přesně ta nadhodnocování a opovržení, když se někdo neklasifikuje s očekávanou úrovní.

Ale buďte opatrní, v tomto ohledu musíte být opatrní, protože lidé mají často tendenci spojovat inteligenci s lehkostí při řešení matematických problémů, a to zjevně není tento případ, to znamená, že člověk, který je dobrý v matematice, samozřejmě budete mít jistou úroveň inteligence, i když je samozřejmě nutné, abyste měli i výše zmíněné podmínky, nejen lehkost při výpočtech dělá z někoho inteligentního.

Typy inteligence

Existovat různé typy inteligence, operační inteligence, psychologická inteligence a biologická inteligence, spočívá v tom, že specialisté v této oblasti vyvinuli různé testy inteligence, aby se zabývali a změřili různé aspekty, které může představovat.

Jaké jsou testy a co hodnotí?

Obecně řečeno, většina inteligenčních testů představuje sérii cvičení, která musí ten, kdo je podstoupí, vyřešit v co nejkratším čase. Ačkoli tyto testy nabízejí celou řadu testů, mezi nejčastěji se opakující můžeme počítat cvičení, která zahrnují mimo jiné verbální porozumění, zapamatování figur, aritmetická cvičení, hledání podobností, skládání předmětů a doplňování obrázků.

Mezitím, podle počtu správných a nesprávných odpovědí, budou odborníci schopni načrtnout odhadovaný výsledek svého IQ nebo IQ.

IQ nebo intelektuální kvocient je číslo, které umožňuje kvalifikovat kognitivní schopnosti člověka ve vztahu k tomu samému vždy k věkové skupině, do které patří.. To znamená, že pokud se má odhadnout IQ 10letého dítěte, musí to být vždy provedeno s ohledem na tento věk a podle parametrů, které stejný věk poskytuje, jinak by došlo k chybě ve výpočtu.

Průměrné IQ věkové skupiny je 100Pokud má měřená osoba hodnotu nad 100, pak se řekne, že je nadprůměrná a bude považována za nadanou. Směrodatná odchylka, která může nastat ve výsledku inteligenčních testů, se může pohybovat mezi 15 a 16 body.

Nadaný

Intelektuální nadání bude znamenat nadprůměrné intelektuální schopnosti. Obvykle je vrozená, to znamená, že ji nelze získat úsilím nebo studiem. Již když test koeficientů přinese výsledek 115, bude to mluvit o brilantní inteligenci, zatímco hodnoty více než 130 již zaručují nadání člověka.