Všeobecné

definice kosinu

Koncept kosinus má výhradní použití v rámci trigonometrie, jako obor matematiky, který se zabývá studiem trigonometrické poměry, jak být: kosinus, sinus, tečna, kotangens, sečna a kosekans.

Mezitím na žádost a pravoúhlý trojuhelníkkosinus ostrého úhlu bude definován jako poměr mezi jedním z ramen sousedících se zmíněným úhlem a přeponou. Kosinus je zkrácen se zkratkou of cos. Noha je ta menší strana pravoúhlého trojúhelníku, jsou dvě, které dohromady tvoří pravý úhel. Mezitím je větší strana označena jako přepona, což bude ta, která je proti pravému úhlu.

Je třeba poznamenat, že vztah, který stojí proti kosinus je sečna, trigonometrické poměry jsou kosinus, sinus a tangens a inverzní trigonometrické poměry jsou zmíněná sečna, kotangens a kosekans.

Trigonometrie se uplatní všude tam, kde je potřeba získat přesná měření něčeho, používá se ve většině odvětví matematiky i v jiných oborech, jako je případ astronomie pro měření nejbližších hvězd, vzdáleností geografických bodů a v navigaci. systémy, které zahrnují satelity. Geometrie prostoru také využívá trigonometrii.

Studium stran trojúhelníků sahá tisíce let do minulosti, přesněji do babylonské kultury. Astronomové těchto dob vedli velmi přesné a podrobné záznamy o východu a západu hvězd, stejně jako o pohybech planet a zatměních Slunce a Měsíce. To vše by mezitím nebylo možné určit, kdyby nebyla známa úhlová vzdálenost naměřená na planetě.