Všeobecné

definice manifestu

Termín manifest je označován jako prohlášení o zásadách a záměrech, které jednotlivec činí a které mohou být politické i umělecké povahy..

Politicky řečeno a na žádost parlamentní demokracie bude manifest taková deklarace principů a záměrů, které politická strana provede, aby nejen nastínila a podala zprávu o strategickém směru, kterým se bude strana ubírat, ale také vytyčila. první nástin jeho případné právní úpravy v případě zvolení v konaných volbách.

Obecně platí, že ty návrhy, politiky, iniciativy, které se objeví v programovém prohlášení politické strany, která již vyhrála volby, budou požívat mnohem vyšší pozornosti než jakákoli jiná vládní opatření, která mohou být zavedena, a vykazují takovou legitimitu, že přiměje zákonodárný sbor Už je zvažuji.

Na druhou stranu, pro umění se manifest obvykle vztahuje k tomu, co je známé jako avantgarda, a bude se tak striktně nazývat pomstychtivý výraz, který symbolizuje vůli ke stylu skupiny umělců nebo nového uměleckého hnutí. .

Umělecký manifest může mít následující formy: písemný projev, který je publikován, umělecké dílo, které je považováno za symbol, reprezentující a shrnující to, co určité umělecké hnutí navrhuje a podporuje. Například. umělecké dílo známé jako Les Demoiselles d'Avignon od Picassa se ukázalo být skutečným manifestem kubistického hnutí.