Sociální

definice slepé uličky

Bezvýchodná situace je situace, kdy nastane problém, který po určitou dobu brání jeho správnému vývoji. V tomto smyslu zahrnuje myšlenka slepé uličky dva prvky.

1) existuje kontext určitých potíží, ve kterých zúčastnění lidé nenacházejí řešení problémů a

2) tato situace se vztahuje k určitému období, které se obvykle příliš neprodlužuje. Řeknu-li „vyjednávání dohody mezi zaměstnavateli a pracovníky je ve slepé uličce“, je jasné, že existuje okolnost, která je ve slepé uličce (vyjednávání) a má konkrétní trvání, například jeden den nebo týden (není běžné, aby slepá ulička trvala měsíc nebo rok).

Pokračujeme-li ve stejném příkladu, když jednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dosáhnou dohody, slepá ulička přestane existovat, protože problém je konečně vyřešen.

Typické situace, ve kterých lze použít slovo bezvýchodná situace

Kontexty jazyka, ve kterých má smysl používat termín bezvýchodná situace, jsou velmi rozmanité. Například, pokud osoba čeká na zprávy, které by mohly určit její bezprostřední budoucnost, pokud má někdo pochybnosti o tom, jaké rozhodnutí učinit v souvislosti s důležitým problémem, nebo pokud konflikt představuje patovou situaci.

Tyto situace nám umožňují zapamatovat si, že výrazy jako „slepá ulička“ nebo „slepá ulička“ mají stejný význam jako slepá ulička. Význam slepé uličky souvisí se situacemi, ve kterých existuje určitý druh nejistoty nebo nerozhodnosti. Na druhou stranu slovo bezvýchodná situace může naznačovat určitý strach nebo neklid.

Stručný rozbor slova

Slovo bezvýchodná situace má singulární hláskování, protože dvojité s se ve španělštině nepoužívá. Tato zvláštnost nám dává tušení o přesném původu termínu, protože ve skutečnosti pochází z francouzského jazyka. Tyto typy slov, které jsou vypůjčeny z jiného jazyka, jsou známé jako přejatá slova.

V tomto smyslu je třeba připomenout, že existuje mnoho vypůjčených slov, jejichž původ je ve francouzském jazyce, jako jsou slova bufet, šofér, korzet, turné, debut a další. Co se týče výslovnosti impasse, ve španělštině se vyslovuje impás, protože by nemělo smysl používat francouzskou fonetiku ve slově plně přizpůsobeném španělské slovní zásobě.

Vezmeme-li v úvahu výraz impasse v kontextu francouzského jazyka, je třeba poznamenat, že by se dal přeložit jako „slepá ulička“ (ve francouzštině rue sans issue).

Fotografie: iStock - JackF / 101dalmatians