Všeobecné

definice modelu rozvoje

Koncept modelu rozvoje se používá v politice a ekonomii, i když je aplikovatelný i na další specifičtější sektory.

Politika i ekonomika mají své teoretické principy. Tyto dvě disciplíny jsou rozhodující pro uspořádání života ve společnosti. Proto je model rozvoje teoretickým návrhem strategie aplikované na uspořádání sektoru společnosti: národa, regionu nebo konkrétní lokality. Vývojový model by byl obecným odkazem na to, co se má stát realitou.

Představte si situaci: skupina odborníků na ekonomiku a politiku musí vypracovat studii o budoucnosti regionu a závěry budou aplikovány. Poté, co odborníci do hloubky znají charakteristiky oblasti, vypracují návrh organizace s ohledem na různé sociální, ideologické, technické, kulturní faktory atd. Konečným návrhem by byl vývojový model.

Ekonomická aktivita je jedním z motorů společnosti. Existuje několik ekonomických teorií a všechny mají na mysli dvě proměnné: soukromou iniciativu a roli státu. Z nich ekonomové vyvíjejí řadu proměnných z teoretického hlediska: inflaci, zdanění, veřejné výdaje, spotřebu atd. Tyto a další tvoří ekonomickou strategii, definují model rozvoje. Nejtradičnější je založena na myšlence trvalého růstu. Myšlenka je jednoduchá: přirozenou tendencí veškerého vývoje je růst. Pokud má tedy země určitý HDP a příjem na hlavu, musí se tyto ekonomické hodnoty rok od roku dále zvyšovat. Tento model rozvoje má teoretický a především reálný problém: přírodní zdroje nejsou neomezené. Pokud existují zřejmé limity na suroviny, není logické usilovat o neustálý růst. Ti, kteří tuto myšlenku hájí, hovoří o modelu udržitelného rozvoje. Jde o koncept, který se snaží vyvážit ekonomický rozvoj a životní prostředí.

Myšlenka modelu rozvoje není výlučná pro ekonomiku a politiku, ale je použitelná pro jakoukoli jinou realitu nebo sektor. Je velmi běžné číst zprávy o modelech rozvoje měst, energetiky nebo podnikání. Za jakýchkoliv specifických okolností je model rozvoje akčním plánem, který má být proveden.

Informatika je velmi užitečným nástrojem v modelech vývoje jakéhokoli odvětví. Počítačová věda umožňuje simulaci, tedy vytvoření reality z kombinace dat a proměnných. Tento technologický nástroj poskytuje velmi užitečné nápady pro rozhodování, jakou strategii v praxi přijmout.