sdělení

definice metafory

Použití výrazu s jiným významem a v jiném kontextu, než je obvyklé, je známé jako metafora..

Metafora je zdrojem, který psychologie, lingvistika i literární teorie využívají ve svých oborech.

V literární teorii bude metafora vždy vystupovat jako literární prostředek, který bude spočívat v poukázání na dva pojmy, mezi nimiž lze určit určitou podobnost, jeden bude použit v doslovném smyslu a druhý v přeneseném smyslu. Zde metafora představuje tři úrovně: tenor, k němuž se metafora vztahuje, vozidlo, které bude tím, co se říká, pojem v přeneseném smyslu a základ, kterým bude vztah, který se rodí a vytváří mezi vozidlo a tenor.

Například ve větě Laura's eyes are the mountain, mountain, it will be the vehicle, the eyes the tenor and foundation by medově hnědá barva očí. Tradičně se v literatuře metafory používaly se dvěma velmi jasnými cíli, na jedné straně vytvořit vztahy nebývalé povahy mezi slovy a nakonec v nich objevit neobvyklé vlastnosti, to znamená znásobit normální význam slov. znamenají to, co znamenají, a mnoho dalších možností.

Mezitím v lingvistice bude metafora jednou z hlavních příčin toho, co je známo jako sémantická změna, protože v této oblasti bude metafora jednou z nejběžnějších forem rozšíření oblasti použití v lexikální oblasti, a proto bude schopna způsobování sémantických změn, to znamená, že lexikální forma se používá pro pojem, který sdílí některé sémantické charakteristiky s nejběžnějším pojmem označeným lexikální formou. Jasným příkladem je noha stolu, zde je jasně vidět, jak je pojem pojmenován z lexikální formy, která označuje jiný, který má podobnou funkci, protože noha se nazývá část zvířete, i když je běžné rozšířit použití na prvky které slouží jako podpora objektů.

A konečně, psychologie se obvykle plně ponoří do studia, analýzy a pozorování těch zkušeností nebo metaforických příběhů, které jednotlivci žijí, a síly, kterou mají ve své vnitřní změně.