Všeobecné

definice vektorového prostoru

Ten z vektorový prostor je koncept vlastní větvi pojmenované jako abstraktní algebra, která je součástí matematika která se stará studium algebraických struktur, jako skupiny, těla a vektorové prostory , které jsou právě předmětem této recenze.

Nyní je důležité před vstupem do konkrétního konceptu vektorového prostoru zjistit, co a vektor, což je přesně prvek těchto struktur ...

Vektor je geometrický nástroj která se používá pro představují fyzikální veličinu který bude určen jeho délkou, orientací a směrem. Geometricky jsou reprezentovány z úseček, které jdou na určitou stranu, podobně jako šipka. Příklady nejběžnějších vektorových veličin zahrnují síla která je vyvíjena na určitý předmět a Rychlost pro pohyb zobrazený mobilem.

Všechny fyzikální systémy mají nějaké měřitelné vlastnosti, což jsou přesně ty veličiny. I když můžeme najít ty veličiny, které pro svou definici nepotřebují znát výše zmíněné aspekty směru, orientace a délky, existují i ​​jiné, například ty, které jsou uvedeny pro rychlost a sílu, které to vyžadují.

Je třeba poznamenat, že na vektorech je možné provádět základní matematické operace jako: sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Po vyjasnění pojmu vektor přejdeme k pojmu vektorový prostor ...

Vektorový prostor je tedy a algebraická struktura vznikla z množin, jejichž prvky je možné sčítat a násobit čísly. Vektorový prostor je vždy spojen s množinou, která bude mít strukturu těla a prvky zvané skaláry, které budou fungovat jako čísla. Mezitím budou prvky vektorového prostoru reprezentovány vektory.