technologie

definice převodu

Pojem transfer je v oblasti techniky aplikován zejména na pojem přenos dat. Jedná se o přenos informací jiného typu z určitého typu zařízení do jiného podobného nebo jiného typu. Přenos dat je dnes jedním z nejjednodušších a nejužitečnějších procesů, které lze provádět s elektronickými zařízeními, a mnoho možností je speciálně přizpůsobeno tak, aby tento úkol usnadnily běžnému uživateli.

Když mluvíme o přenosu, máme na mysli jeden z nejjednodušších úkolů, které nám počítač umožňuje provádět s jiným elektronickým zařízením. Tento přenos je vždy datový a může být reprezentován různými styly, ať už v multimediálních materiálech, textech nebo softwaru. Tímto způsobem lze přistupovat k různým typům souborů a materiálů na různých místech, pokud máme vhodné metody a zařízení.

Normálně může proces přenosu probíhat dvěma základními způsoby: přes síťový systém nebo přes port, nejběžnější je známý USB port. Rychlost přenosu se může lišit v závislosti na kvalitě zařízení nebo zvolené metodě. Na druhou stranu zařízení zapojená do procesu musí mít stejný jazyk protokolu, díky kterému jsou kompatibilní. V tomto smyslu umožňuje mít počítače v síti přístup z jednoho zařízení k informacím, které jsou uloženy na jiném zařízení. V případě portů USB se tyto běžně používají s externími zařízeními, jako jsou mobilní telefony, flash disky, tiskárny, další počítače a paměťová zařízení.

Přenos může také probíhat s nebo bez potřeby kabelů. Pokud k provedení tohoto procesu potřebujete kabely, budou to muset být splétané kabely, kabely z optických vláken nebo koaxiální kabely. Bezdrátové přenosy jsou v podstatě satelitní nebo infračervené systémy.