že jo

definice přestupku

Slovo vykrucování určit ten trestný čin páchaný veřejnými činiteli, který spočívá v tom, že neplní své povinnosti a povinnosti vyplývající z jejich postavení s plným vědomím toho, nebo z neznalosti či nedbalosti, kterou nelze nijak omluvit. Je třeba poznamenat, že koncept je také označen jako předhazovat.

Například, když soudce nebo jakýkoli jiný veřejný činitel vynese rozsudek nebo vyřeší určitou věc nespravedlivým a nevhodným způsobem, a co víc, činí tak s vědomím, že takové rozhodnutí by v daném případě nemělo být učiněno, bude to předtucha. Totéž se stane, když úředník, jako je ministr národa, učiní nevhodné rozhodnutí, které nakonec ovlivní majetek státu, bude to také hovořit o předváděčce.

Soudci mají povinnost uplatňovat právo podle zákona, zatímco když se tak nestane, to znamená, že se vzdálí uspokojivému uplatnění práva, dopustí se trestného činu, který se nás týká, tj. vykrucování.

Vyhýbání se totiž je zcela jasným přestupkem vůči povinnostem veřejného činitele, kterého se přebírá a kterého se dopouští po nástupu do odpovídajícího postavení, a jde také o zneužití pravomoci.

Proto se toto chování trestá na žádost trestního práva národů, když se zjistí, že se ho někdo dopustil. Tresty za spáchání tohoto trestného činu se budou lišit v závislosti na příslušné legislativě, i když mohou zahrnovat pokuty, doživotní zákaz výkonu funkce a účinné odnětí svobody.

Aby tedy došlo k přestupku, musí osoba, která se dopustí trestného činu, vykonávat veřejnou funkci, jak jsme uvedli, být soudcem národa, ministrem nebo vykonávat jakoukoli jinou výkonnou nebo zákonodárnou funkci a samozřejmě být aktivní v výkon výše uvedené činnosti. A něco velmi důležitého je, že neadekvátní a nespravedlivé řešení, které to bere, musí být svědomité, to znamená, že musí zprostředkovat podvod.