Sociální

definice laskavosti

existovat dovednosti sociální, které usnadňují soužití ve společnosti. Být součástí rodiny, být členem pracovního týmu, navazovat vztahy s komunitou sousedů v sousedství znamená pochopit, že musí být dodržována základní pravidla soužití, která podporují pořádek a také pomáhají, aby byl život každého z nás hezčí. The přívětivostJinými slovy, mít osobní pozornost vůči druhému je velmi důležitá dovednost, pomocí které jeden člověk projevuje svůj respekt vůči druhému.

Důležitost laskavosti v práci

Důležitost přívětivost je určujícím faktorem požadavků, které musí zaměstnanec splnit, aby mohl efektivně vykonávat práci. Například být prodavačem v obchodě znamená být nápomocným člověkem, s dobrými mravy a s vynikajícím přístupem k veřejnosti.

Ve špatný den za naše problémy nemohou jiní

Jsou chvíle, kdy to máme všichni těžší druh. Například, když nemáme dobrý den, když chceme být sami, když chceme dát průchod našemu prvotnímu individualismu. I v těchto situacích však musíme pamatovat na to, že za naše problémy nenesou vinu jiní, a proto zralí lidé musí rozlišovat své vlastní osobní konflikty od všeho ostatního, aby se nenechali odradit. humor ovlivnit vaše zacházení s ostatními.

Laskavost je a schopnost což je velmi snadné pojmenovat teoreticky, ale obtížněji prokázat v praxi. Z tohoto důvodu je také moudré provést nápravu. Když si například myslíte, že jste se ke kolegovi nechovali správně, můžete se upřímně omluvit.

Umět poděkovat: způsob, jakým se vyjadřujete a jednáte s lidmi

Existují základní slova, která ukazují přívětivost a který by se měl používat často: děkuji, omlouvám se a prosím. To, jak se chováte k ostatním, je odrazem toho, jak se chováte k sobě. Proto, abyste začali být laskaví k ostatním, musíte být nejprve laskaví sami k sobě, chovat se k sobě s respektem a náklonností, jako byste byli svým nejlepším přítelem.

Laskavost je založena na lásce, kterou všichni potřebujeme, abychom žili lépe. Když se k sobě nebo někomu jinému chováte laskavě, dodáváte tomuto srdci sebeúctu a vitalitu. Všichni potřebujeme lásku a náklonnost, ale konkrétněji děti a starší lidé potřebují dostávat mnoho dávek náklonnosti.