Všeobecné

definice synoptické tabulky

Přehledná tabulka je schematickým shrnutím myšlenky, textu, dokumentu a dokonce i třídy učitele.

Schematické a grafické shrnutí tématu, textu nebo díla, které odhaluje základní myšlenku a umožňuje navázat vztah s jiným obsahem

Hlavní výhodou je, že to umožňuje vizualizovat strukturu a organizaci obsahu, který je vystaven v určitém textu, zkráceným a konkrétním způsobem, protože odhaluje to nejzákladnější a nejdůležitější z toho, co text vyjadřuje, a také nám nabízí viditelný vztah mezi vystavenými obsahy.

Hlavní aplikace a jak se vyrábí

Tento zdroj se používá zejména na příkaz akademického života, protože jej používají studenti ke studiu témat, která jsou ve třídě vystavena, a tím si usnadňují úkol a jsou schopni složit zkoušky, ale také jej používají učitelé k vysvětlení obsah studijního programu, protože jeho grafické a relační schéma je velmi výstižné a efektivní pro zvnitřnění pojmů a myšlenek.

Obvykle se také používá na žádost odboru, zejména pokud jde o vysvětlování projektů na schůzce nebo shromáždění.

Lze jej zpracovat pomocí různých grafických prvků a symbolů jako např složené závorky, šipky, závorky ({}), diagramy , mimo jiné, nebo v opačném případě použijte řadu sloupce a řádky prostřednictvím tabulek.

Mezitím, synopse Jde o souhrn hlavních myšlenek textu, který je prezentován analytickým způsobem a uspořádaný tak, aby byla patrná jeho vnitřní struktura.

Synoptická tabulka plní v zásadě dva velmi specifické účely, na jedné straně je určení podstatných prvků příslušného textu a na druhé straně schematické znázornění vztahů vytvořených mezi těmito obsahy.

K vytvoření malby tohoto typu musíme v první řadě určit hlavní myšlenky textu, proto lze k provedení tohoto kroku použít techniky přípravy souhrnů, které považujeme za nejvhodnější. Je vhodné si nejprve přečíst obsah, který se má shrnout, a jakmile je text hotový, přečtěte si text znovu, ale přidejte akci zvýraznění, podtržení hlavních myšlenek, které později velmi pomohou při sestavování tabulky.

Toto čtení, podtržení klíčových myšlenek a shrnutí je klíčem k vytvoření přehledné tabulky.

Potom budeme muset ty podstatné prvky textu dát do souvislosti tak, aby je bylo možné uspořádat, přičemž s ohledem na ně bude nutné určit míru obecnosti a jakmile bude tento krok proveden, budeme pokračovat vyvinout schéma, které bude odrážet výše uvedené vztahy prvků.

Díky novým technologiím byly vyvinuty programy, které přípravu těchto obrázků usnadňují, nicméně a nad rámec přínosu, který nám přinášejí, což je velmi dobré, musíme říci, že žádný z nich nenahradí čtenářovo porozumění a schopnost syntézy, která ukazuje a že je poskytuje pouze jeho intelekt.

Forma většiny přehledných tabulek je ve formě hierarchického diagramu, ve kterém jsou podřízeny pojmy a obsah.

Vždy bude nutné identifikovat hlavní téma v textu a různá podtémata, která z toho nejdůležitějšího vyplynou. Mezitím, pokud se z podtémat objeví další vedlejší témata, měla by být také zohledněna.

Obecně jsou uspořádány vodorovně, přičemž nejdůležitější témata jsou umístěna vlevo a podtémata jsou umístěna vpravo.

A pokud se rozhodnete pro vertikální diagram, nejrelevantnější témata budou umístěna nahoře a vedlejší témata dole.

Další úvahy, které je třeba vzít v úvahu, jsou: nezahrnujte své vlastní myšlenky, pouze stručné a výstižné body textu; uvádět hlavní pojmy uspořádaným a systematickým způsobem; znázornit prostřednictvím diagramů vztahy, které byly vytvořeny; přejděte od obecného ke konkrétnímu a titulky by měly být tvořeny krátkými, jasnými a smysluplnými větami.