Všeobecné

definice fráze

Pojem fráze, zejména v lingvistickém kontextu, kde výše uvedený termín sleduje entitu a důležitost, má různé významy.

Protože například pro tradiční gramatiku je věta výraz tvořený množinou slov, ve kterém není žádné sloveso odkazující osobním způsobemStejně tak věty, které nemají ve své formulaci sloveso, se ve stejném kontextu nazývají také fráze.

Máme-li poukázat na příklad, který nejlépe popisuje tento poslední případ, bude to nepochybně případ kompliment Je známá jako ta důmyslná fráze, která se obecně používá, když chcete pochlebovat nebo vyzdvihnout fyzické vlastnosti jakékoli osoby, ačkoli téměř vždy jejich příjemci jsou obvykle ženy, jaká krásná čokoláda pro mou továrnu na cukrovinky ...

Na druhou stranu a dovnitř logické nebo sémantické výrazy, fráze je synonymem propozice, tedy jakéhokoli tvrzení, které může být pravdivé nebo nepravdivé.

A konečně, pro oblast syntaxe se tato dílčí disciplína lingvistiky, která je zase součástí gramatické analýzy, fráze, používá jako synonymum fráze, to jest veškerý ten výrok, který má určitý význam, například fráze tvořená jedním morfémem nebo označujícím nebo několika označujícími, protože ve skutečnosti je syntax, na čem opravdu záleží a co dělá s frází, věta spočívá v tom, že tvoří koherentní celek, který má jasný a definovaný význam.