Všeobecné

definice twitteru

Termín cvrlikání připouští několik použití v závislosti na kontextu, ve kterém se používá ...

Ve svém nejobecnějším a nejširším použití se twitterování týká vibrace hlasu v krku.

V oblasti hudba, k zlomený hlas, který se vyskytuje u tlumočníka písně se nazývá twitter.

Na druhou stranu, zpívat o ptácích, to je také populárně známé jako twitter. Ranní cvrlikání slavíků je opravdu hudba pro mé uši.

A pokud jde o lidskou komunikaci, říká se jí twitterování dětské nedokonalé klouby při vyjadřování v prvních měsících života; Když je jedinec v prelingvistickém stádiu, to znamená, že se ještě nenaučil mluvit, krok před tím je vydávání velmi konkrétních zvuků, to znamená, že cvrlikání je považováno za předehru řeči.

Ke konci třetího měsíce života vzniká u dítěte velmi charakteristická a pro jeho vývoj velmi důležitá reakce, která se nazývá animační komplex; jde o generalizovanou motorickou reakci, která bude doprovázena vydáváním zvuků. Když dospělý, otec, matka položí dítě na záda a blízko k jeho tváři a také na něj mluví a usmívá se na něj, vyvolá to v dítěti tzv. klokotání; bublání je přímým důsledkem stimulace a je považováno za první krok v učení se mluvit.

Mezitím je termín twitter spojen s dalšími termíny, jako jsou: šumění, hučení, bublání a trylkování.