Všeobecné

definice formálního vzdělávání

The vzdělávání je jedním z nejdůležitějších pilířů rozvoje osobnosti. Vzdělání je synonymem pro kulturu, školení a mít nejen více možností najít si zaměstnání, ale studium je také synonymem pro lepší kritéria pro určité rozhodnutí. Formálním školením se rozumí regulované školení, jehož prostřednictvím student provádí určité postupy až do získání závěrečného titulu.

Struktura formálního vzdělávání

The výcvik Regulovaný začíná začleněním dítěte do akademického stupně a končí získáním vysokoškolského diplomu. Regulovaná příprava je označena studijním kalendářem, ve kterém jsou stanoveny dny vyučování (školní období) a také doba odpočinku typická pro vánoční či letní prázdniny.

The regulované vzdělávání Je to takové, které má organizaci a plánování podle plnění konkrétních cílů v každém akademickém roce. Například v každém předmětu nebo předmětu existuje kalendář témat, která se mají v průběhu kurzu chronologicky probírat. Učitel hodnotí studenty podle úrovně znalostí každého předmětu absolvováním zkoušky nebo dokončením práce. Způsob hodnocení se také liší v závislosti na akademickém roce.

Jasná a transparentní pravidla ve vzdělávání

V regulované vzdělávání existuje kalendář, a proto musí být dodržena konkrétní data. Studenti například dostávají známky v určitém období. Studenti chodí do třídy a přijímají učení učitele, který je tím, kdo má ve třídě autoritu. Ve formálním vzdělávání existuje také kritérium ve vztahu k počtu studentů, kteří mohou být v každé třídě.

Vyhrazená zařízení s cílem vzdělávání

Jedním z cílů formálního vzdělávání je osobní rozvoj studenta prostřednictvím školení v různých předmětech. Formální výuka probíhá v kontextu oficiálních výukových akademických center. Například na vysokých školách, školách a univerzitách.

Formální vzdělávání je založeno na plnění programu se specifickými pedagogickými cíli, určitými metodami hodnocení. Adaptace kurikula navíc také ukazuje, jak důležité je přizpůsobit výuku potřebám každého žáka.