ekonomika

definice potrubí

Ropovod je systém potrubí určený k přepravě ropy do rafinérií nebo do námořních přístavů. V případě přepravy plynu se používá postup plynovodem.

Myšlenka tohoto systému je založena na inženýrské práci, kterou již Římané vyvinuli pro přepravu vody: akvadukt.

Ropovod je složitá technická infrastruktura, ve které jsou vedena podzemní potrubí a pro jeho pohon jsou instalovány zásobníky ropy a stanice.

Struktura potrubí

Z technického hlediska zahrnuje stavba ropovodu určité základní prvky: čerpací stanice poháněné turbínami, turbogenerátory, vložkování potrubí proti úniku ropy, antikorozní systémy, zemní práce a tak dále.

Komplexnost této infrastruktury je založena na třech proměnných: jedná se o dílo, které může zasáhnout území o délce stovek kilometrů, pro jeho vybudování je nutné skloubit různé technické obory a účast profesionálů z velmi různorodých oborů a v neposlední řadě Like jakékoli infrastruktury, existuje vliv na životní prostředí, který je třeba posoudit.

Vliv na životní prostředí

Některé ropovody procházejí více národy a jejich výstavba je klíčová pro ekonomiku zemí produkujících ropu. Jeho realizace však znamená změnu různých ekosystémů, která může být ovlivněna několika způsoby (vytlačení druhu z území, jeho definitivní vyhynutí, změna přirozených vlastností půdy a mnoho dalších).

Analyzujte, jak se vyhnout dopadům na životní prostředí

Pro minimalizaci případných rizik je zpracována studie vlivu na životní prostředí tak, aby se minimalizovaly nebo eliminovaly případné nepříjemnosti. V tomto smyslu není nutné myslet výhradně na přírodní prostředí, ale obětí těchto infrastruktur mohou být i některé komunity. Na druhou stranu může negativní dopad ovlivnit archeologická naleziště nebo cirkulační systémy.

Přestože ekonomický přínos ropovodu může být zřejmý, ve studiích proveditelnosti před jeho výstavbou je vhodné posoudit možnou alternativu, která je životaschopná a která se vyhýbá výše uvedeným rizikům (například přeprava ropy cisternami).