Všeobecné

definice konsolidace

Slovo konsolidace se používá k označení určitého typu akce. Konsolidace není nic jiného, ​​než dát něčemu pevnost, tuhost, trvanlivost, pro což lze termín jako sloveso použít ve velmi odlišných a různorodých prostorech. Konsolidace vychází z myšlenky konsolidace, konsolidace v konkrétních termínech není nic jiného než přeměna něčeho v něco pevnějšího a pevnějšího. Je důležité nezaměňovat sloveso konsolidovat se ztuhnout, protože to druhé se týká procesu přechodu hmoty z jednoho stavu do druhého.

Slovo konsolidovat se obecně používá v abstraktním nebo metaforickém smyslu a běžně se používá k označení jevů tohoto typu. Nemluví se například o konsolidaci dortu nebo konsolidaci auta, ale běžně se říká, že se konsolidovala vláda, instituce, rodina nebo projekt. Konsolidace tedy není něco, co lze vidět jasně a konkrétně, ale je běžně chápáno jako abstraktní a nikoli konkrétní proces.

Pochopíme-li, že pojem konsolidace nebo konsolidace vyžaduje čas a že nejde o něco bezprostředního, lze zároveň pochopit, proč se tento termín používá v situacích nebo pro abstraktní jevy. Je tomu tak proto, že když řekneme, že se například upevnilo přátelství, rozumí se, že takový proces zabral čas a nebyl něčím náhlým nebo chvilkovým. Pokud by se řeklo, že dort byl konsolidován, tato myšlenka procesu by nebyla naznačena. V tomto smyslu proto slovo konsolidovat vždy předpokládá cvičení něčeho (nějakého typu jevu nebo procesu) na pevných a trvalých základech, aby to nebylo snadno zničeno.