technologie

definice adresy URL

URL je posloupnost znaků používaná k pojmenování a vyhledání zdrojů, dokumentů a obrázků na internetu.

URL znamená „Uniform Resource Locator“ nebo „Uniform Resource Locator“. Stručně řečeno, je to řada znaků, které reagují na standardní formát a které umožňují klasifikovat zdroje nahrané na internet pro jejich stažení a použití.

Ačkoli od roku 1994 je koncept URL integrován do širšího URI ("Uniform Resource Identifier" nebo "Uniform Resource Identifier"), URL se stále používají k odkazování na odkazy na internetu.

V roce 1991 URL poprvé použil Tim Berners-Lee a stejně jako nyní se začala používat pro účely lokalizace dokumentů na webu a přiřazování jim hypertextových odkazů k jejich vyhledání a vzájemnému propojení.

Při procházení webu všichni používáme adresy URL k nalezení hledaných informací tak, že je zadáme do adresního řádku a klikneme na nebo Enter, takže nás prohlížeč nasměruje na požadovanou adresu. Každá webová stránka má unikátní URL, a proto je její použití tak snadné.

Adresa URL obvykle kombinuje informace z názvu počítače poskytujícího data, jeho adresáře umístění, názvu souboru a protokolu k použití. Běžný případ adresy URL by byl například: //www.definicionabc.com. V tomto případě je „http“ schéma, za kterým následuje adresa URL. Každá adresa musí mít zase určitou syntaxi. Obecně se navíc adresy URL píší malými písmeny, ale webové prohlížeče často převádějí velká písmena na malá, pokud je používáme. Nové prohlížeče mohou také aktualizovat informace o adrese URL, pokud se adresa URL změnila nebo byla přesměrována.

Kdykoli si chceme vyměňovat informace, nasměrovat jednotlivce na zdroj na webu nebo publikovat vlastní obsah, použijeme adresy URL jako ukazatele.