technologie

definice záznamu

Počítačový záznam je typ nebo soubor dat uložených v systému.

Pro výpočetní techniku ​​existují různé typy záznamů, ale ve všech případech je zde odkaz na pojem ukládání dat nebo informací o stavu, procesech nebo využití počítače.

Za prvé, Systémový registr je databáze, která má za účel ukládat konfiguraci, volby a příkazy operačního systému. Obecně se tyto registry používají v systémech Microsoft Windows. Systémový registr může obsahovat informace a konfigurace používaného hardwaru a softwaru, uživatelské preference, přidružení souborů a souborů, použití systému, změny a úpravy atd. Tyto záznamy jsou uchovávány v systému pod názvy jako „User.dat“ nebo „System.dat“ a uživatel je může načíst pro přenos do jiného systému.

Dalším typem registrace je programování. Tento typ dat je tvořen několika asociovanými prvky, které reagují na stejnou strukturu. Záznamy o programování mohou být elementární nebo komplexní a uchovávají informace o tom, jak konkrétní software nebo aplikace bude v daném okamžiku fungovat nebo jednat.

Za druhé, záznamy se používají také v databázi. Každý záznam představuje jedinečnou položku nebo prvek nalezený v tabulce, listu nebo základně. Registr je tedy konfigurován sadou dat, která patří určité entitě.

Ve všech těchto a dalších případech je použití registrů za účelem uchování informací a dat, jejich uvedení do vztahu a umístění na dosah pod indexem nebo objednávkovým systémem, který umožňuje kdykoli jejich přístup a použití. Záznamy jsou metodou, kterou uživatel i počítačový systém používají k přístupu a použití všech informací.