ekonomika

definice zpracovatelského průmyslu

Říká se tomu jako zpracovatelský průmysl odvětví, kterému se věnuje výhradně přeměna různých surovin na hotové výrobky a zboží připravené ke spotřebě nebo distribuci těmi, kdo je přiblíží konečným spotřebitelům.

Případem je, že toto odvětví patří do tzv sekundární sektor ekonomiky, protože to je přesně to, co přeměňuje surovinu, která vzniká v primárním sektoru.

Výrobní činnost je vyvíjena různými společnostmi, které mají různou velikost, tedy najdeme malé společnosti až po nadnárodní společnosti.

Do zpracovatelského průmyslu pak bude patřit každá firma, která zasvětí svou činnost přeměně surovin na finální nebo polofinální zboží.

Je třeba poznamenat, že veškerá práce, kterou tato ekonomická činnost vykonává, je možná díky zásahu tří základních pilířů, jako jsou: pracovní síla, stroje a nástroje, které přesně umožňují danou výrobu.

Bezpochyby Průmyslová revoluce, která nastala v 18. století byl kloubem v naší historii a umožnil do značné míry rozšíření a zjednodušení zpracovatelského průmyslu díky později začleněným strojům pro rozšíření výrobní práce.

Přestože se člověk odjakživa zabýval přeměnou surovin, ze kterých měl vyrábět potřebné produkty, ve zmíněném historickém období a s tím spojeným technologickým pokrokem došlo k jeho velkému rozmachu.

Celá tato situace ustoupila vzniku jednoho z velkých spojenců zpracovatelského průmyslu, jakým byla továrna, protože tyto nově vytvořené podmínky si vyžádaly setkávání zaměstnanců na stejném místě u strojů. Od této chvíle se továrny začaly rozrůstat po celém světě.

Mezitím jsou zahrnuté položky různé, mezi nejdůležitější patří: potravinářské výrobky, nápoje, textilní výroba, stroje a zařízení, dřevařský průmysl, výroba papíru, chemikálie a kovové výrobky.