technologie

definice histogramu

Histogram je grafické znázornění statistik různých typů. Užitečnost histogramu souvisí s možností sestavit vizuálním, uspořádaným a snadno srozumitelným způsobem všechna statistická numerická data, která mohou být obtížně srozumitelná. Existuje mnoho typů histogramů a každý z nich se přizpůsobuje různým potřebám a také různým typům informací.

Histogramy jsou vždy používány statistickou vědou. Jeho funkcí je graficky zobrazovat čísla, proměnné a čísla, takže výsledky jsou zobrazeny přehledněji a uspořádaněji. Histogram je vždy sloupcový, a proto je důležité jej nezaměňovat s jinými typy grafů, jako jsou dorty. Odhaduje se, že vzhledem k typu poskytovaných informací a způsobu jejich uspořádání jsou histogramy zvláště užitečné a efektivní pro společenské vědy, protože umožňují srovnávat sociální údaje, jako jsou výsledky sčítání, počet žen a/nebo muži v komunitě, míra negramotnosti nebo dětská úmrtnost atd.

Pro histogram existují dva typy základních informací (které mohou nebo nemusí být doplněny podle složitosti návrhu): frekvence hodnot a hodnoty samotné. Normálně jsou frekvence znázorněny na svislé ose, zatímco hodnoty každé z proměnných jsou znázorněny na vodorovné ose (které se v histogramu zobrazují jako dvou- nebo trojrozměrné pruhy).

Existují různé typy histogramů. Nejběžnější a nejpoužívanější jsou jednoduché sloupcové histogramy. K dispozici jsou také složené sloupcové histogramy, které umožňují zadat informace o dvou proměnných. Dále jsou tu sloupcové histogramy seskupené podle informací a nakonec frekvenční polygon a procento hlavice, oba systémy běžně používané odborníky. Práce s histogramy je velmi jednoduchá a jistě poskytne lepší pochopení různých typů dat a informací.