Věda

definice parametru

Parametry jsou definovány jako ty proměnné a konstanty, které se objevují v matematickém výrazu, jehož variace je ta, která dává vzniknout různým řešením problému. Tímto způsobem parametr předpokládá numerickou reprezentaci obrovského množství informací, které jsou odvozeny ze studia proměnné. Jeho výpočet se obvykle provádí pomocí aritmetického vzorce, který byl dříve zpracován z dat získaných od populace.

V oblasti počítačového programování se výraz parametr široce používá k označení vnitřní vlastnosti procedury.

Proč jsou parametry důležité?

Když matematik uvažuje o studiu proměnné, musí čelit velkému množství dat, která jsou prezentována neuspořádaným způsobem. Proto je nutná předchozí práce s těmito informacemi, jejich redukce a řazení, aby bylo možné pracovat jednodušším a efektivnějším způsobem.

Ačkoli koncentrace počátečních dat v parametru znamená ztrátu části informací v nich obsažených, je to značně kompenzováno tím, že je možné provádět srovnání mezi vzorky nebo umožnit charakterizaci dat.

Hlavní statistické parametry

V rámci statistiky lze rozlišit tři velké skupiny parametrů: polohu, rozptyl a tvar.

Měření polohy umožňuje identifikovat hodnotu, kolem které jsou data většinou seskupena. Existují dva typy rozptylových parametrů: ty s centrální tendencí (průměr, modus a medián) a ty s necentrální polohou (percentily, decily a kvartily).

Disperzní míry slouží ke shrnutí distribuce dat. Problémem těchto parametrů je, že samy o sobě jsou nedostačující přílišným zjednodušením informací, takže je nutné, aby byly doplněny dalšími doplňkovými parametry, které poskytují informaci o heterogenitě dat.

Mezi nejvýznamnější rozptylové parametry patří rozptyl, standardní odchylka, variační koeficienty a rozsah.

Nakonec parametry tvaru udávají tvar datového histogramu, nejběžnějším zobrazením je Gaussův zvon. Zde stojí za to zdůraznit koeficienty šikmosti a špičatosti.

Kromě toho existují další statistické parametry, které se používají pro konkrétní účel, jako je Gini index pro měření nerovnosti.

Fotografie: iStock - mediaphotos / Jovanmandic

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found