Všeobecné

definice uměleckého

Vlastní nebo související s uměním

Pojem umělecký se používá k označení všeho, co souvisí nebo souvisí s uměním, zvláště pak výtvarného umění. "Juan byl jmenován uměleckým ředitelem institutu."

co je to umění?

Stejně tak se uměním rozumí všechny výtvory vytvořené člověkem, které vyjadřují citlivý pohled ke světu; mohou být skutečné i imaginární. Prostřednictvím různých plastických, zvukových nebo lingvistických zdrojů je s uměním možné vyjádřit pocity, vjemy, emoce, myšlenky a další alternativy.

Krásné umění

Na druhou stranu, výtvarná umění jsou ta umění, jejichž primárním posláním je vyjadřovat krásu. Architektura, malířství, sochařství, hudba, tanec, malířství a literatura jsou považovány za první a nejklasičtější; Nějakou dobu po tomto zařazení a se vznikem kina se začal zařazovat i do základního seznamu, a proto je považován a nazýván sedmým uměním.

Stejně tak fotografii mnozí považují za osmé umění, přičemž tato otázka zůstává předmětem diskuse, protože na druhé straně jsou jiní, kteří tvrdí, že jde o rozšíření malby. Komiks také vyvolal kontroverzi, protože ti, kteří jej nepropagují jako umění, říkají, že je jakýmsi mostem mezi malbou a kinem. I když v tuto chvíli neprobíhá diskuse o zařazení módy, televize a reklamy do seznamu výtvarného umění, jsou svým způsobem považovány za umělecké disciplíny, protože je faktem, že je lze nalézt v přebytku vzorků umění a dobra.

Umělec, zvláštní citlivost k tvorbě

Osoba, která vyrábí nebo vyrábí umělecká díla, je označena jako umělec. Umělec tak bude mimo jiné produkovat výtvory, obrazy, sochy, hudbu, tance, filmy, fotografie, stavby.

Jsou to lidé, kteří mají zvláštní citlivost při vytváření díla nebo rozvíjení činnosti. Normálně jde o vrozený a přirozený talent, který se u nich spontánně rozvíjí, i když samozřejmě může být i v tomto ohledu prováděn speciální výcvik.

Stejně tak umělci, bez ohledu na jejich pole působnosti, musí ovládat specifickou techniku, která je vlastní umění, které předvádějí. A také musíme zdůraznit, že svou uměleckou činnost mohou provozovat profesionálně, to znamená, že ji provozují a je to pro ně živobytí, vydělávání peněz na její realizaci, nebo v opačném případě může jít o amatérskou praxi, jako koníčka. a dělají to v těch volných chvílích svého života.

Bez ohledu na obor bude umělec vždy při vytváření předmětu nebo při vývoji odpovídající činnosti usilovat o vytvoření krásy. Krása v principu a také originalita jsou aspekty, které umělci nikdy nenechají stranou, naopak v tom jdou. A další aspekt, který vychází z výše uvedeného, ​​je komunikace pocitů, myšlenek, konceptů prostřednictvím umění, které provádějí.

Komunikační kanál, který umělec svým dílem otevírá, je zásadní, protože skrze něj komunikuje přímo se svým publikem.

Nelze ani ignorovat, že umělec je výsledkem doby a kontextu, do kterého je zasazen. Umělci rozvíjejí své umění v historickém, politickém a společenském kontextu, který určitým způsobem rámuje jejich činnost. Nemohou od nich žádným způsobem abstrahovat. A pak třeba i dílo bude napuštěno všemi těmi okolnostmi.

To bylo vytvořeno uměním

A na druhou stranu se slovo umělecký používá také k vyúčtování co se dělá uměním. "Toto je výstava umělecké fotografie."

Umělecké hnutí

A umělecké hnutí Jde o směr nebo styl odkazující na umění, které má specifickou filozofii nebo cíl a které po určitou dobu sleduje skupina umělců (mimo jiné expresionismus, dadaismus, surrealismus, kubismus).

Každé z těchto hnutí má určité a jedinečné vlastnosti, které je odlišují od jejich předchůdců či následovníků, a mnoho z nich má také tendenci vznikat jako reakce proti předchozímu hnutí.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found