Všeobecné

co je dotaz »definice a pojem

Prostřednictvím slova zeptat se je možné vyjádřit akce k vyšetřování nebo k provedení vyšetřování něčeho.

Proveďte zjišťování faktů, abyste něco zjistili nebo odhalili pravdivost skutečnosti

Akce dotazování je jedním z mnoha dostupných způsobů nebo metodologií, pokud jde o poznání něčeho nebo odhalování pravdivosti faktu.

Tato akce vyžaduje proces shromažďování objektivních dat, to znamená, že nejsou předmětem ani zachycena žádným typem výzkumu.

Na této cestě budou nalezena fakta, ze kterých lze usuzovat na další činy, slavná znamení a mnoho dalších, které se mohou stát konkrétními důkazy jednání.

Konečným cílem vyšetřování je shromáždit co největší množství důkazů a důkazů, aby událost nebo událost byla jasná a nepochybná a poskytla nám přesný závěr toho, co se stalo.

Základní věcí k dosažení tohoto cíle je efektivně spojit důkazy s fakty.

Ne vždy nám závěr vyšetřování poskytuje rozhodující výsledek, a to proto, že pokud jsou závěry učiněny na základě důkazů, existuje určitá míra chyb, v opačném případě, pokud je vykládáno ze skutečností, které nelze vyvrátit.

Interpretace doprovázená důkazy nás vede k nezvratnému závěru, zatímco pokud je jediným dostupným výkladem důkazů, můžeme udělat chybu a ne vždy dojít k pravdě.

Kontexty, ve kterých se akce dotazu uplatňuje

Obecně se v našem jazyce používá na žádost soudního a policejního kontextu, když shromažďování důkazů a prvků kolem trestního případu.

V každém případě může být také použit v jakémkoli jiném kontextu, když chcete sdělit, že sledujete stopy nebo shromažďujete informace o problému nebo situaci, kterou chcete objasnit nebo dokázat.

Vyšetřovací činnost je mezi lidmi velmi běžnou činností, a to buď, jak jsme naznačili v prvních řádcích tohoto přehledu, k odhalení osob odpovědných za trestný čin, vraždu, mimo jiné, nebo, pokud to není možné, k objasnění situace. v našem životě, například v pracovním kontextu.

Takže, bez ohledu na danou oblast, když zkoumáme, to, co děláme, je v zásadě shromažďovat data, informace, abychom vyřešili konflikt, problém.

Ve vědecké oblasti je to právě v jednom z těch, kde se akce dotazování uvádí do praxe, protože právě jejím prostřednictvím vědci získávají nové závěry o určitých jevech nebo přidávají nové podmínky k těm, které již existují.

Literatura je zase dalším z kontextů, ve kterých je přítomno pátrání, přesněji řečeno v populárním policejním žánru, který nás právě a prostřednictvím fikce přivádí k pátrání.

Nejčastějším příběhem je posloupnost vraždy a přítomnost několika podezřelých z trestného činu, kteří jsou obvykle blízkými přáteli oběti.

Hlavním hrdinou je téměř vždy detektiv, který bude mít za úkol prozkoumat důkazy, důkazy a výpovědi svědků, jak se událost stala, proč a kdo to byl, přičemž to druhé je nejdůležitější částí události, protože zahrnuje vyřešení případ.a možnost soudit a potrestat viníky.

Příběh Sherlocka Holmese je bezpochyby nejikoničtější.

V každém vyšetřovacím procesu jsou profesionálové, kteří provádějí úkol, tzv výzkumníci, dospět k odhalení informací nebo shromažďování důkazů prostřednictvím různých akcí, jako je: kladení otázek jednotlivcům spojeným s událostí, mimo jiné návštěvy citlivých míst.

Ten, který se nás týká, je termín, který má řadu synonym, která se často používají zaměnitelně, zatímco výraz of vyšetřovat V tomto smyslu je nepochybně nejpopulárnější a znamená víceméně totéž jako dotazování, protože zahrnuje provádění různých dotazů na subjekt nebo osobu s posláním objevit něco, co je neznámé, ale pravděpodobně podezřelé, v závislosti na případu. .

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found