že jo

definice hanby

Výtka je nějaký druh hanby, diskreditace nebo hanby, kterou někdo utrpěl a který ovlivňuje jeho veřejný obraz. Toto slovo je synonymem pro pomluvu, urážku nebo urážku. Pokud jde o jeho etymologii, pochází z latinského opprobrium a má stejný význam (předpona ob znamená proti a přídavné jméno prober znamená hanebný). Na druhou stranu je třeba připomenout, že podstatné jméno disgrace odpovídá slovesu disgrace, které je synonymem pro hanobení, hanění nebo diskreditace.

Použití termínu

Urážlivá slova druhých mohou způsobit ostudu, tedy pocit osobního studu. Dalo by se tedy říci, že „šéfova křivá obvinění byla ostudou zaměstnance“.

Potupa může postihnout i skupinu, například v případech, kdy byla z nějakého důvodu pomluva skupina lidí (například „urážky konkurenčního týmu byly ostudou pro nás všechny“).

V každém případě je hanba urážkou cti, ať už individuální nebo kolektivní. Pokud má dítě nežádoucí chování, je velmi pravděpodobné, že potupu zažijí jeho rodiče, kteří se cítí zodpovědní za činy svého dítěte.

Přídavné jméno hanebný-a naznačuje, že něco způsobuje určité zklamání, hanbu nebo osobní nepohodlí, protože něčí individuální hrdost je morálně uražena.

Různé způsoby prožívání hanby

Osobní urážka je nejčastější formou ostudy. Existuje však mnoho činů, které generují určitý druh zneuctění: obvinění, lži, ponížení, ponížení, pohrdání, urážky nebo diskvalifikace. Oběti tohoto typu jednání se cítí ve svém nitru uraženy, protože jejich veřejný obraz je nějakým způsobem ovlivněn, zvláště pokud jsou urážlivá slova nepravdivá a bez jakéhokoli opodstatnění.

Je zřejmé, že něčí hanba může mít různé následky. Je tedy možné, že dehonestace skončí nějakým typem osobní konfrontace nebo dokonce u soudů, aby soudce uložil nějakou sankci (nesmíme zapomínat, že existují zločiny proti cti).

Hanba a zločiny proti cti

Osobní důstojnost je chráněna zákonem. Hanba nebo mravní trestný čin mohou souviset s pomluvou, což je obvinění někoho ze zločinu s vědomím, že obvinění je nepravdivé. Na druhou stranu v právní sféře je urážkou každý přestupek, který ohrožuje důstojnost druhých.

Z právního hlediska se u pomluvy posuzuje pravdivost obvinění, zatímco v případě ublížení na zdraví je důležité hájit čest oběti bez ohledu na pravdivost skutkového stavu.

Fotografie: iStock - twinsterphoto / Enrico Fianchini